УКРАЇНА

Лиманськаміська рада

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, МОЛОДІ  ТА  СПОРТУ

Лиманський ліцей

НАКАЗ

 

 

від  06 вересня  2019 року                                                                      № 127

 

Про організацію роботи із запобігання

та протидії булінгу (цькуванню)

 

На виконання Законів України «Про освіту» (зі змінами), «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню) від 18 грудня 2018 р. №2657-VIII , на підставі листа МОНУ від 29.01.2019 №1/11-881 «Рекомендації для закладів освіти щодо застосування норм Закону України,

НАКАЗУЮ:

 1. Покласти відповідальність на працівників Лиманського ліцею Лиманської міської ради за негайне повідомлення директора ліцею про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних  працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком яких вони були особисто, або, про які отримали достовірну інформацію від інших осіб.
 2. Призначити відповідальними за організацію роботи із запобігання та протидії булінгу (цькування) практичного психолога Мартиненко З.М. та заступника директора з ВР Роменську С.В.
 3. Затвердити план заходів щодо запобігання та протидії булінгу (цькуванню) на 2019-2020 навчальний рік.
 4. Відповідальному за організацію роботи із запобігання та протидії булінгу Мартиненко З.М. спільно з класними керівниками 8-11 класів:

3.1.  Провести загальноліцейські батьківські збори за темою «Безпечна школа», на яких ознайомити батьків з ознаками булінгу, порядком реагування на окремі його випадки та відповідальністю сторін.

Протягом року.

3.2. Розробити та подати на затвердження порядок перевірки приміщень, території закладу освіти з метою виявлення місць, які потенційно можуть бути небезпечними та сприятливими для вчинення булінгу (цькування).

3.3. Запровадити консультаційні години для осіб, які вчинили булінг (цькування), стали його свідками  або постраждалими.

Протягом року

 1. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

 

Директор ліцею                                                                О.В. Глуханюк

_

 

Додаток 1

до наказу

Лиманського ліцею

від 06.09.2020р. № 127

Погоджено

Директор ліцею

__________О.В. Глуханюк

 

ПЛАН ЗАХОДІВ

Лиманського ліцею

Лиманської міської ради,

 спрямованих на запобігання та протидію  булінгу

серед учасників освітнього процесу

на 2019-2020 навчальний рік

 

Заходи Терміни виконання Відповідальний
Нормативно-правове та інформаційне забезпечення попередження насильства та булінгу
1 Підготовка наказу «Про запобігання булінгу (цькування) у закладі освіти» Останній тиждень серпня Роменська С.В.
2 Підготовка наказу «Про порядок дій персоналу при зіткненні з випадками булінгу (цькування) в закладі освіти» Перший тиждень вересня Роменська С.В.
3 Інструктивні наради з різними категоріями працівників з питань профілактики булінгу (опрацювання Закону України та методичних рекомендацій МОН «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)» від 18 грудня 2018 р. № 2657-VІІІ.):

· педагогічні працівники;

· технічний персонал.

Вересень

2019

Роменська С.В. Мартиненко З.М.
4 Оновлення роботи «Пошти довіри» та інформування учасників освітнього процесу про її роботу, куди  звернутись у разі небезпеки. Вересень

2019

Мартиненко З.М.

 

5 Створення розділу про профілактику булінгу (цькування) і розміщення нормативних документів на сайті ліцею Вересень

2019

Мартиненко З.М.
6 Підготувати інформацію про номери телефону гарячої лінії протидії булінгу 116000 та розмістити на інформаційному стенді Вересень 2019 Мартиненко З.М.
Робота з вчителями та іншими працівниками ліцею
1 Підготовка буклету з профілактики булінгу (цькування) в освітньому середовищі для педагогів Жовтень

2019

Мартиненко З.М.
2 Обговорення на засіданні методичного об’єднання класних керівників: Скринька невирішених питань «Булінг та його різновиди у школі та соціальних мережах» Листопад 2019 Заступник директора з ВР, психолог, класні керівники
3 Проведення тренінгу для вчителів щодо запобігання булінгу (цькування) та заходів реагування. Лютий 2020 Заступник директора з ВР, психолог
4 Співбесіда з класними керівниками за результатами діагностики класного колективу Жовтень 2019

Лютий 2020

Психолог
5 Консультування класних керівників з проблемних ситуацій. Протягом року Психолог

 

6 Круглий стіл для педагогічного колективу «Безпечна школа». Квітень 2020 Заступник директора з ВР психолог
Робота з учнями 
1 Проведення тижня з протидії поширенню булінгу серед учасників освітнього процесу:

1)     Арт. акція «Ми проти булінгу!»

2)     Заняття з елементами тренінгу «Стоп булінг!»

3)     Інфохвилинка «Увага! Телефони «Гарячої лінії» в дії , або куди звернутись у разі небезпеки?»

4) Участь у всеукраїнському конкурсі фото- та відеоробіт «Безпечна країна»

16.09.-20.09. Психолог, заступник директора з ВР, класні керівники

 

 

 

 

 

Вчитель основ здоров’я

2 Виставка малюнків на тему «Шкільному булінгу скажемо – НІ! Вересень

2019

Психолог

класні керівники

3 Обговорення та прийняття правил поведінки в класах та ліцеї Вересень

2019

Класні керівники

 

4 Відеорум   «Булінг в школі. Як його

розпізнати?»

Вересень Жовтень 2019 Психолог
5 Проведення годин спілкування. «Поговоримо відверто» Листопад 2019 Психолог

Класні керівники

6 Перегляд відеороликів до Всесвітнього Дня гідності: «Булінг у школі та як з ним боротися – говоримо з Уповноваженим Президента України», «Зупиніться!!! МОЯ Історія про Булінг і Кібербулінг», «Нік Вуйчич про булінг у школі» 21 листопада -9 грудня 2019 Психолог класні керівники
7 Проведення тренінгів з розвитку навичок спілкування та мирного вирішення конфліктів Осінні канікули Психолог
8 Анонімне анкетування учнів 8-11 класів про випадки булінгу (цькування) у школі Грудень 2019 Психолог
9 Тренінгове заняття «Профілактика булінгу в учнівському середовищі». Січень 2020 Психолог

 

10 Година спілкування «Кібербулінг! Що це?». Лютий   2020 Психолог

класні керівники

11 Підготовка та розповсюдження серед учнів 8-11 кл. листівок на тему: «Булінгу – ні!»,  «Не стань жертвою боулінгу та кібербулінгу», «Безпечна поведінка в інтернеті» Листопад 2019 Березень-квітень 2020 Психолог, класні керівники

 

12 Година відвертого спілкування за участю представників дитячої поліції та ЦСССДМ «Не допускай проявів булінгу над собою. Допоможи другу» (за попередньою домовленістю) Квітень

2020

Заступник директора з ВР, кл. керівники, психолог
13 Координація роботи ліцейської служби порозуміння Протягом року Психолог, медіатор
Робота з батьками
1 Розмістити на інформаційному стенді номери телефону гарячої лінії протидії булінгу 116000 Вересень 2019 Психолог
2 Виступ на загальноліцейських батьківських зборах про нормативно-правові документи з профілактики булінгу (цькування) в учнівському середовищі Вересень

2019

Роменська С.В.

Мартиненко З.М.

3 Підготовка пам’ятки для батьків про порядок реагування та способи повідомлення про випадки булінгу (цькування) щодо дітей, заходи захисту та надання допомоги дітям Жовтень 2019 Психолог
4 Виступ на  батьківських зборах на тему: «Шкільний булінг. Кібербулінг. Якщо ваша дитина стала жертвою». Січень 2020 Директор ліцею, Роменська С.В.

Мартиненко З.М.

5 Проведення консультацій щодо захисту прав та інтересів дітей та з виникаючих питань в ході навчання. Протягом року Психолог
6 Анкетування батьків про безпеку в закладі освіти Березень 2019 Класні керівники психолог
7 Групова консультація “Як навчити дітей безпечної поведінки в Інтернеті”. Січень

2020

Психолог

 

Заступник директора з ВР           ___________           С.В. Роменська

Практичний психолог                  ___________           З.М. Мартиненко

 

ПОРЯДОК ПОДАННЯ ТА РОЗГЛЯДУ  ЗАЯВ ПРО ВИПАДКИ БУЛІНГУ (ЦЬКУВАННЯ) В ЗАКЛАДІ ОСВІТИ 

Процедура подання  (з дотриманням конфіденційності) заяви про випадки булінгу (цькування)

1.     Усі здобувачі освіти, педагогічні працівники закладу, батьки та інші учасники освітнього процесу повинні обов’язково повідомити директора закладу загальної середньої освіти про випадки булінгу (цькування), учасниками або свідками якого вони стали, або підозрюють про його вчинення по відношенню до інших осіб за зовнішніми ознаками, або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб.

2.     На ім’я директора закладу пишеться заява (конфіденційність гарантується) про випадок боулінгу (цькування).

3.     Директор закладу видає наказ про проведення розслідування та створення комісії з розгляду випадку булінгу (цькування), скликає її засідання.

4.     До складу такої комісії входять педагогічні працівники (у тому числі практичний психолог, соціальний педагог), батьки постраждалого та булерів, керівник закладу загальної середньої освіти та інші зацікавлені особи.

5.     Рішення комісії реєструються в окремому журналі, зберігаються в паперовому вигляді з оригіналами підписів усіх членів комісії.

Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) та відповідальність осіб, причетних до булінгу

 1. Директор закладу має розглянути звернення у встановленому порядку.
 2. Директор закладу створює комісію з розгляду випадків булінгу, яка з’ясовує обставини булінгу.
 3. Якщо комісія визнала, що це був булінг, а не одноразовий конфлікт, то директор ліцею повідомляє уповноважені підрозділи органів Національної поліції України та Службу у справах дітей.
 4. Особи, які за результатами розслідування є причетними до булінгу, несуть відповідальність відповідно до частини другої статті 13 (вчинення правопорушень за статтею 1734) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

 

 

 

 

УКРАЇНА

Лиманська міська рада

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

Лиманський ліцей

Н А К А З

 

від  20 вересня  2019                                                                                           № 135

 

Про створення безпечного освітнього середовища,

профілактики злочинних проявів серед неповнолітніх

у 2019/2020 н.р.

 

 

Згідно Закону України «Про освіту», «Про охорону дитинства»,  відповідно до Конвенції ООН про права дитини, наказу МОН від 09.01.2019 № 17 «Про затвердження Порядку проведення інституційного аудиту закладів середньої освіти», листа Міністерства освіти і науки України від  № 1/9-414 від 27.06.19 року «Деякі питання щодо створення у 2019/2020 н. р. безпечного освітнього середовища, формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок», з метою організації роботи щодо профілактики правопорушень, запобігання злочинності, безпеки життєдіяльності, попередження насильства в сім’ї над дітьми, виховання в учнів таких цінностей як толерантність, повага, порядність, гармонійне спілкування та співіснування у суспільстві, виховання поваги до Конституції держави законодавства, державних символів – Герба, Прапору, Гімну, поваги та любов до державної мови, забезпечення комфортних умов навчання та праці, створення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм насильства, з метою попередження поширення негативних явищ в учнівському середовищі

НАКАЗУЮ:

 

 1. Затвердити комплексний План заходів щодо створення у 2019/2020 навчальному році безпечного освітнього середовища, профілактики злочинності та насильства в дитячому середовищі (Додаток 1).
 2. Заступнику директора з виховної роботи Роменській С.В.:

2.1. Ознайомити педагогічних працівників з комплексним Планом-заходів створення у 2019/2020 навчальному році безпечного освітнього середовища ліцею

2.2. Посилити проведення системної виховної та профілактичної роботи в ліцеї спільно з іншими службами та громадськими організаціями з метою правової освіти, попередження негативних проявів в молодіжному середовищі, самовільного залишення дітьми закладу освіти або родини;

2.3. Питання організації безпечного середовища тримати на постійному контролі.

2.4. Розмістити на сайті ліцею електронні банери Національної дитячої «гарячої» лінії – 116 111, поширивши серед учасників освітнього процесу інформацію про зазначену лінію та вказавши, що вона є безкоштовною, анонімною, конфіденційною;

 1. Заступнику директора Давиденко О.І. забезпечити належний контроль за чергуванням вчителів.
 2. Класним керівникам 8-11 класів

4.1. Забезпечити сучасний підхід до розв’язання кримінальних та соціально – педагогічних проблем, використовуючи цілісні психолого–педагогічні технології реалізації проектних та особистісно-орієнтованих підходів до здійснення корекційно-розвивальної виховної роботи серед неповнолітніх;

4.2. Постійно контролювати поведінку дітей, взаємовідносини між дітьми протягом 2019/2020 навчального року.

4.3. Своєчасно виявляти батьків або осіб, що їх замінюють які ухиляються від виконання передбачених законодавством обов’язків щодо створення належних умов для життя, навчання та виховання учнів.

Протягом 2019/2020 н.р.

4.4. Забезпечити щоденний контроль за станом кожної дитини з метою попередження проявів насильства або негативних явищ.

Постійно

4.5. Терміново повідомляти адміністрацію ліцею щодо порушень правил безпечного освітнього простору.

4.6. Забезпечити проведення роз’яснювальної роботи серед учнів та батьків щодо безпечного освітнього середовища через різноманітні форми роботи.

4.7. Проводити разом з психологом діагностику психологічного клімату класу і виявляти дітей, які зазнали прояви булінгу зі сторони своїх однокласників.

4.8. Посилити індивідуальну роботу з ліцеїстами, схильними до правопорушень та їх батьками.

4.10. Розробити спільно з учнями правила поведінки у класі і слідкувати за їх дотриманням.

 1. Педагогічним працівникам:

5.1.Забезпечити виконання Плану-заходів щодо створення у 2019/2020 навчальному році безпечного освітнього середовища, формування у дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок в гімназії.

5.2.Формувати  в  учасників освітнього процесу толерантне ставлення один до одного.

Протягом 2019/2020 н.р.

5.3. Уникати проявів жорстокого ставлення до учнів, приниження їхньої честі, гідності та інших форм насильства (фізичного або психічного)

Протягом 2019/2020 н.р.

5.4. Терміново інформувати адміністрацію ліцею  про будь-які випадки неправомірного поводження працівників або учнів до інших учнів.

5.5. Використовувати різноманітні методи роботи для профілактики булінгу.

 1. Практичному психологу Мартиненко З.М.:

6.1. Забезпечити ефективне функціонування соціально-психологічної служби з питань створення безпечного освітнього середовища.

6.2. Забезпечити здійснення моніторингу ризиків виникнення всіх форм насильства серед дітей та учнівської молоді.

6.3. Розробити індивідуальні програми психолого-педагогічного супроводу учнів «групи ризику».

За потребою

6.4.Здійснювати психолого-педагогічний контроль за індивідуальними та сімейними факторами, які формують у дітей схильність до агресивної поведінки та жорстокості;  своєчасне виявлення учнів, схильних до агресивної поведінки, методом педагогічної і психологічної діагностики.

6.5. Забезпечити проведення соціально-психологічних досліджень серед здобувачів освіти з питань попередження насильства в сім’ї, булінгу та розробити рекомендації з питань створення безпечного освітнього середовища в ліцеї.

6.6. Проводити спостереження за міжособистісною поведінкою учнів, проводити опитування усіх учасників освітнього процесу.

6.7. Проводити діагностику стану психологічного клімату класу і виявляти дітей, які зазнали або можуть піддаватися булінгу, мобінгу зі сторони своїх однокласників.

6.8. Спланувати профілактично-просвітницьку роботу щодо попередження  і подолання булінгу.

6.9. Формувати безпечний освітній простір шляхом створення позитивного мікроклімату, оволодіння учнями навичок безпечної поведінки та толерантної міжособистісної взаємодії.

 1. Контроль щодо виконання даного наказу покласти на заступника директора з виховної роботи Роменську С.В.

 

 

Директор ліцею                                                     О.В. Глуханюк

Роменська С.В.                                                                                        Надіслано до справи – 1

 

З наказом ознайомлені:

Роменська С. В.                 ______________

Давиденко О.І.                   ______________

Мартиненко З.М.              ______________

Данільченко О.В.              ______________

Галайтата В.В.                 ______________

Заруднєв А.М.                   ______________

Заруднєва Л.Л.                  ______________

Зуєва Д.Д.                           ______________

Капшук Т.В.                       ______________

Кислюк Д.С.                       ______________

Кондратьєв І.В.                 ______________

 

 

 

 

 

                                                                             

 

 

                                                                                Додаток 1

до наказу

Лиманського ліцею

від 20.09.2019 р. № 135

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор Лиманського ліцею

________О.В. Глуханюк

 

ПЛАН ЗАХОДІВ

Лиманського ліцею Лиманської міської ради

щодо правової освіти, профілактики злочинних проявів, насильства та створення в закладі безпечного освітнього середовища   

у 2019-2020 навчальному році

Заходи Терміни виконання Відповідальний
Нормативно-правове та інформаційне забезпечення
1. Продовжити вивчення Конституції України, основних положень нормативних документів стосовно правового статусу неповнолітніх: виконання законодавчих вимог Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» від 7 грудня 2017 року № 2229;

Закону України «Про протидію торгівлі людьми» від 20 вересня 2011року №» 3739- I, (виховні години – 8-11 кл., уроки правознавства – 9 кл., громадянська освіта – 10 кл.).

Протягом року ЗДВР Роменська С.В.

Класні керівники, вчитель правознавства Заруднєва Л.Л., практичний психолог Мартиненко З.М.

2. Обговорити зміст та поетапно впроваджувати форми і методи у виховному просторі  Програми «Нова українська школа» у поступі до цінностей», яка розглянута та затверджена Вченими Радами Інституту проблем виховання (протокол № 6 від 02 липня 2018 року) та Інституту модернізації змісту освіти (протокол № 7 від 26 вересня 2018 року) Вересень 2019 року ЗДВР Роменська С.В.

Класні керівники, вчитель правознавства Заруднєва Л.Л., практичний психолог Мартиненко З.М

3. Розглянути та впровадити у систему виховної роботи План заходів на 2019-2020 роки з реалізації Стратегії державної політики щодо наркотиків на період до 2020 року, затверджений Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 6 лютого 2019 року № 56 Вересень 2019 року Роменська С.В.

Класні керівники

4. Організувати спільну роботу з працівниками ССД, ЦСССДМ, наркокабінету,  щодо профілактики та попередження правопорушень серед учнів, проводити тижні здорового способу життя Протягом року Роменська С.В.

Класні керівники

5. Поновити інформаційно-консультативні  куточки для дітей та їх батьків з адресами, телефонами довіри, режимом роботи установ та організацій. Вересень 2019 року Роменська С.В.

Мартиненко З.М.

Класні керівники

6. Розглядати на педагогічних радах, нарадах при директорові, засіданнях батьківських комітетів питання про стан відвідування учнями навчальних занять та ефективність заходів щодо запобігання пропусків уроків без поважних причин 1 раз на квартал ЗДВР, класні керівники
7. Організувати соціально-педагогічну допомогу учням і сім’ям, які потребують особливої уваги та проживають у складних життєвих обставинах. Протягом року Класні керівники, практичний психолог
8. У разі скоєння учнями ліцею правопорушень,  злочинів, насильства над дітьми  терміново (протягом доби) повідомляти  управління освіти, Лиманське відділення Національної поліції, Службу у справах дітей  для проведення подальшої профілактичної роботи.

 

Протягом року ЗДВР
9 Систематично розглядати на педагогічних Радах, засіданнях методичного об’єднання класних керівників  питання щодо профілактики правопорушень, інших негативних явищ у молодіжному середовищі.

 

Січень 2018, жовтень 2018 ЗДВР, практичний психолог
Робота з вчителями
6. Складання соціального паспорту закладу, обліку  сімей, що опинились у складних життєвих обставинах, дітей девіантної поведінки, систематична перевірка умов проживання та виховання в них неповнолітніх. Вересень 2019 року Роменська С.В.

Мартиненко З.М.

Класні керівники

7. Участь у міському профілактичному рейді «Урок» з метою виявлення неповнолітніх, які ухиляються від навчання або схильні до пропусків занять,  схильні до скоєння правопорушень та злочинів Вересень 2019 року Роменська С.В.

Мартиненко З.М.

Класні керівники

8. Розглядати питання попередження правопорушень серед неповнолітніх на нарадах при директорі, засіданнях ради школи, МО класних керівників, батьківських зборах Протягом року Роменська С.В.

Мартиненко З.М.

9. Аналіз роботи ліцею  щодо профілактики правопорушень, злочинності серед учнів. Грудень 2019,

Травень 2020

Роменська С.В.
ЗАХОДИ
щодо організації роботи з дітьми пільгового контингенту:
1. Довести до відома класних керівників інформацію про нормативно-правове забезпечення щодо організації роботи з дітьми пільгового контингенту до 02.09.2019 Роменська С.В.
2. Поповнити базу даних дітей пільгового контингенту, скласти акти матеріально-побутового обстеження сімей до 10.09.2019 Роменська С.В.

класні керівники

3. Створити опікунську раду з метою надання практичної допомоги дітям, які залишились без батьківського піклування вересень

 

Роменська С.В.
4. Здійснювати контроль та сприяти проходженню поглибленого медичного огляду та обстеження житлово-побутових умов дітей, які залишились без батьківського піклування двічі на рік Роменська С.В., класний керівник
5. Надавати психолого-педагогічну допомогу сім’ям дітей пільгового контингенту протягом року Мартиненко З.М.
6. Забезпечити безкоштовне харчування дітей пільгових категорій згідно наказу УОМС та відповідних підтверджуючих документів про статус дитини з 02.09.2019 Роменська С.В.
7. Забезпечити дітей пільгового контингенту підручниками та формою вересень Роменська С.В., бібліотекар,

класний керівник

8. Здійснювати контроль за відвідуванням навчальних занять дітьми пільгового контингенту протягом року Роменська С.В.,

класний керівник

9. Здійснювати контроль за навчальними досягненнями учнів пільгового контингенту протягом року класні керівники
10. Проводити роботу щодо залучення дітей пільгового контингенту до гуртків, секцій, клубів за інтересами протягом року Роменська С.В.,

класні керівники

11. Забезпечити участь дітей пільгового контингенту у конкурсах, фестивалях, мистецьких заходах тощо протягом року Роменська С.В.,

класні керівники

12. Продовжити проведення акції “Милосердя” протягом року Роменська С.В., класні керівники
13. Проводити просвітницьку та профілактичну роботу з питань  профілактики злочинних проявів в учнівському середовищі та створення в закладі безпечного середовища протягом року Мартиненко З.М.
14. З’ясувати перспективу літнього оздоровлення по кожній дитині пільгового контингенту. Вжити заходів щодо оздоровлення  більшої кількості дітей Вереснь, травень Роменська С.В.

Класні керівники

Робота з учнями
1. Шкільний урок «Інтимне селфі в Інтернеті – жарт чи небезпечний ризик?», Січень

2020

Класні керівники
2. «11 лютого – День безпечного інтернету 2020» Лютий 2020 Класні керівники
3. ·   Виховні години для учнів 8-9 класів: «Життя – твій шанс, цінуй його», «Чи завжди веселі наші жарти?», «Як не спізнюватися і не забувати»,  «Вчимося поважати інших», «У згоді з собою», «Культура гідності», «На шляху до себе», «Секрети життєвого успіху», «Мої цінності», «Що означає бути Людиною», «Поговоримо про дружбу», «Ризики і виклики сучасної молоді», «Бути собою», «Батьки і діти», «У згоді з самим собою».

·      Мозкова атака «Перешкоди на шляху до відповідальної поведінки»

·      Метод тестування: «Самоповага», «Чи є Ви капітаном власного життя?»

·      Вправи: «Складаємо кластер», «Купуємо побутові хімікати», «Мій портрет у променях сонця», «Почуття», «Виховання волі»

·      Квест «Я люблю Україну»

·      Управління гнівом. Тренінгове заняття для подолання агресивних виявів поведінки

 

Протягом року Класні керівники
4. ·      Виховні години для 10-11 класів: «У чому щастя і як його знайти», «Людина між добром і злом», «Дружби дні золоті»,  «Розв’язуємо конфлікти», « «Секрети лідерства», «Створити себе», «Ставлення людини до людини», «Імідж молодої людини і культура поведінка», «Моя громадянська позиція», «Гнів і агресивність», «Захистити себе від насильства», «Турбота і піклування у родині», «Життєві цілі і засоби», «Переваги і ризики Інтернету», «Бути толерантним», «Свобода і відповідальність», «Я і мій характер», «Мої цінності».

·  Сократівські бесіди: «Як ми ставимося до хворих на СНІД», «Бренд чи індивідуальність», «Мистецтво бачити правду», «Ми – жителі планети Земля. Ми – рівні», «Права дитини», «Ставлення людини до людини», «Добро і Зло», «Мій етикет».

·   Диспути: «Імідж та репутація», «Справжній колектив. Який він?», «Чи варто завжди дотримуватися букви закону», «Совість і обов’язок», «Емоції і характер, в чому їх взаємозв’язок?»

·   Зустрічі із військовослужбовцями  «Роль війська у відстоюванні ідеалів свободи та державності України»

·   Рольова гра на розвиток комунікативної компетенції «Бесіда з директором»

·   Музично-літературна композиція «З Україною в серці»

·   Міні-тренінги: «Управління часом», «Ти і твоя самооцінка», «Чому я заслуговую на повагу», «Як працювати з інформацією», «Уроки самопрезентації», «Ти і твоя самооцінка», «Формуємо себе», «Мистецтво спілкування», «Долаємо конфлікти»

·   Благодійна акція «Ангели поруч»

·   Тренінг «Особистісного зростання»

·   Тренінгове заняття на створення позитивної комфортної атмосфери в колективі

Протягом року Класні керівники

 

5. Тиждень правової освіти (за окремим планом), присвячений Дню прав людини в школах району (10 грудня) Грудень

2019

Роменська С.В.

Класні керівники, Заруднєва Л.Л.

6. Групові консультації «Порушення прав людини. Відповідальність за вчинення злочину», «Виник конфлікт? Звернись до медіатора» Вересень-жовтень

2019

Психолог
7. Гурткова робота «Вирішення конфліктів мирним шляхом» Протягом року Психолог
8. Флешмоб «Цукерка замість стусана» Жовтень

2019

Психолог
9. Проведення консультацій щодо захисту прав та інтересів дітей, та з виникаючих питань в ході навчання. Протягом року Психолог
Робота з батьками
1. Виступ на  батьківських зборах в 9 класі на тему: «Особливості підліткового віку. Ненасилля в сім’ї». Жовтень 2019 Психолог
2. Проведення консультацій з виникаючих питань в ході навчання. Протягом року Психолог
3. Тренінг «Як навчити дітей безпеці в Інтернеті»

 

За запитом Січень – Лютий психолог
4. Інформаційна робота через інтернет-сторінки Упродовж року Заступник директора з ВР
Моніторинг освітнього середовища закладу освіти
1. Анкетування «Молодь і протиправна поведінка» (батьки, педагоги, учні) Вересень 2019р. Березень 2020 Психолог

 

 

Заступник директора з ВР                         Роменська С.В.