1-українська мова ( сертифікаційна робота з української мови містить лише завдання з української мови, а саме 39 завдань закритих форм з вибором відповіді або на встановлення відповідності та 1 завдання відкритої форми на надання розгорнутої письмової відповіді)

або  українська мова і література (сертифікаційна робота з української мови та літератури містить 39 завдань закритих форм з вибором відповіді або на встановлення відповідності  та 1+3 завдань відкритої форми на надання розгорнутої письмової відповіді,  а також 24 завдання з української літератури).

Спільними для обох варіантів сертифікаційних робіт є 39 завдань закритих форм та 1 завдання відкритої форми на надання розгорнутої відповіді з української мови. Результати виконання цих завдань будуть зараховані як результати державної підсумкової атестації з української мови.

Для прийому до закладів вищої освіти зараховуватимуться результати виконання  або всіх завдань сертифікаційної роботи з української мови, або всіх завдань сертифікаційної роботи з української мови та літератури.

У кожному конкретному випадку вибір учасника того чи іншого варіанта сертифікаційної роботи для виконання під час ЗНО залежатиме від того, на яку спеціальність здобувач освіти планує вступати до закладу вищої освіти. Перелік спеціальностей, для вступу на які необхідним буде виконання того чи іншого варіанта сертифікаційної роботи, буде визначено в «Умовах прийому на навчання до закладів вищої освіти України у 2021 році».

Найприкметнішою рисою обох сертифікаційних робіт є помітна переорієнтація на оцінювання компетентностей – мовленнєвої та літературної. Значна кількість закритих тестових завдань з української мови стали контекстними. З української літератури включені завдання до незнайомого художнього тексту. Додаткову інформацію про подібні завдання УЦОЯО оприлюднить упродовж року.

Наступні посилання активні:

Програма зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури 2021. Демонстраційний варіант сертифікаційної роботи з української мови 2021р. Демонстраційний варіант сертифікаційної роботи з української мови і літератури 2021р.

У травні 2019 року Кабмін ухвалив нову редакцію (активне) Українського правопису. Відповідно до наказу МОНУ від 29.07.2019 року № 1033 у завданнях ЗНО протягом п’яти років у завданнях ЗНО будуть використовуватися норми Українського правопису, які не зазнали змін.  УЦОЯО протягом п’яти років не вважатиме помилковим написання слів згідно з нормами попередньої редакції правопису (екзаменатори позначатимуть написання слів, що не відповідають чинному правопису, однак не будуть їх враховувати).

   2-математика (за рівнем навчання) обов’язково. Зміст  сертифікаційної роботи з математики визначатиметься Програмою (посилання активне) ЗНО результатів навчання з математики, затвердженою Міносвіти України. Для проведення ДПА з математики у 2021 році буде розроблено два варіанти сертифікаційних робіт:

завдання рівня стандарту. (посилання активне) для здобувачів освіти, які вивчали математику на рівні стандарту і не потребують визначення результатів ЗНО з математики за рейтинговою шкалою 100-200 балів, отримають тільки оцінку за шкалою 1-12 балів за виконання завдань сертифікаційної роботи рівня стандарту. Тестовий зошит включає 28 завдань різних форм, час виконання -150 хвилин.

завдання рівня стандарту та профільного рівня Тестовий зошит включає 34 завдання різних форм, час виконання -210 хвилин. Випускники, які вивчали математику на рівні стандарту і планують використовувати результати ЗНО з математики під час вступу до закладів вищої освіти, виконуватимуть усі завдання сертифікаційної роботи з математики рівня стандарту та профільного рівня, а як оцінка ДПА буде зараховано результат за виконання завдань 1-26, 30, 31. Такі учасники отримають результати за шкалою 1-12 балів (ДПА рівня стандарту) і 100-200 балів за рейтинговою шкалою ЗНО. Випускники, які вивчали математику на профільному рівні, за виконання усіх завдань сертифікаційної роботи з математики рівня стандарту та профільного рівня отримають оцінку за шкалою 1- 12 балів і 100-200 балів за рейтинговою шкалою ЗНО.

  3- історія України (субтест період XX – початок XXI століття) або іноземної мови (за рівнем навчання)  – за вибором здобувача освіти.

Зміст  сертифікаційної роботи з історії України визначено  Програмою зовнішнього незалежного оцінювання з історії України 2021 року (посилання активне).

Здобувачі освіти, яким результат зовнішнього оцінювання з  іноземної мови має зараховуватися як оцінка за ДПА, отримують її за результатами виконання завдань: рівня стандарту, якщо вивчали відповідний навчальний предмет на рівні стандарту; рівня стандарту та профільного рівня, якщо вивчали  предмет на профільному рівні.

Зміст сертифікаційної роботи з англійської мови визначено Програмою зовнішнього незалежного оцінювання з англійської мови 2021 року (посилання активне).

  4- один з навчальних предметів, зазначених у Переліку – за вибором здобувача освіти.  Зміст сертифікаційних робіт визначено відповідними програмами (активні):

Програма зовнішнього незалежного оцінювання з біології 2021 року

Програма зовнішнього незалежного оцінювання з географії 2021 року

Програма зовнішнього незалежного оцінювання з фізики 2021 року

Програма зовнішнього незалежного оцінювання з хімії 2021 року.