ІНФОРМАЦІЯ

щодо працевлаштування випускників  ІV курсу (11 класу)

Лиманського ліцею

Лиманської міської ради

2018-2019 н.р.

 

 

п/п

П.І.Б. ВНЗ Факультет Бюджет/

контракт

1 Бабін Олександр Андрійович Харківський полiтехнiчний інститут Теплоенергетика бюджет
2 Бундюк Владислав Сергійович НУЦЗУ Пожежна безпека бюджет
3 Грідін Богдан Вікторович КНУБА Будівництва та цивільна інженерія бюджет
4 Гринь Роман Андрійович НУЦЗУ Пожежна безпека контракт
5 Джура Євгеній Станіславович КНУБА Будівництва та цивільна інженерія бюджет
6 Єрмоленко Вікторія Ігорівна Коледж Національного фармацевтичного університету Фармація, промислова фармація контракт
7 Зозуля Олександр Євгенович ХНЕУ ім. С. Кузнеця туризм контракт
8 Кіріченко Олександр Сергійович Націона́льний університе́т харчови́х техноло́гій (НУХТ) Економіка та правове забезпечення бізнесу контракт
9 Колпакчі Володимир Володимирович Харківський авіаційний інститут (ХАІ) Геодезія та землеустрій бюджет
10 Коренєв Ігор Валерійович Машинобудівний

коледж ДДМА

Інженерія програмного забезпечення бюджет
11 Кучерявчук Еліна Яківна Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна Економіка контракт
12 Лейкін Михайло Маркович КПІ Інформаційні системи та технології бюджет
13 Мартиненко Андрій Олексійович ХНУРЕ Програмна інженерія контракт
14 Махник Марина Сергіївна ХНУМГ ім. О.М. Бекетова Економіка контракт
15 Наумова Карина Ігорівна ХНЕУ ім. С. Кузнеця Облік та аудит бюджет

 

 

16 Паламарчук Сергій Олександрович Донбаський державний педагогічний університет Вчитель початкових класів бюджет
17 Піхтерьов Андрій Дмитрович ХНУРЕ Автоматизація і комп’ютерно-інтегровані технології бюджет
18 Саган Олександра Володимирівна Горлівський інститут іноземних мов (ГІІМ) Середня освіта, українська мова та література, психологія бюджет
19 Смоляга Микола Володимирович Національна акаде́мія стати́стики, о́бліку та ауди́ту (НАСОА) Банківська справа,фінанси,страхування бюджет
20 Юркова Ганна В’ячеславівна Харківський національний університет внутрішніх справ (ХНУВС) Правоохоронна діяльність контракт
21 Гузенко Артур Валентинович Київський національний університет культури і мистецтв Готельно-ресторанна справа бюджет
22 Дружина Валерій Володимирович Харківський державний автомобільно-дорожній коледж Економіка контракт
23 Зайцев Ілля Андрійович Харківський торговельно-економічний інститут Міжнародні економічні відносини  

контракт

 

 

 

24 Неклеса Аліна Дмитрівна Національний університет біоресурсів і  природокористування України (м. Київ) Гуманітарно-педагогічний факультет контракт
25 Рибіна Вікторія Вікторівна Національна академія внутрішніх справ Правоохоронна діяльність бюджет
26 Рогова Марія Віталіївна Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана Міжнародна економіка і менеджмент контракт
27 Саржевська Єлизавета Григорівна Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України Соціально–економічне управління контракт
28 Сердюк Данило Васильович Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого Прокуратура та кримінальна юстиція контракт
29 Шимановська Юлія Олександрівна Харківський національний університет внутрішніх справ Правоохоронна діяльність контракт
30 Юхновець Кароліна Геннадіївна Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут” Гуманітарний (психологія) контракт