Склад 

піклувальної ради

Лиманського ліцею

Лиманської міської ради

на 2016-2017 навчальний рік

 

№ з/п ПІБ Функції в піклувальній раді Від якого класу
     1 Дьомін Олексій Анатолійович Голова піклувальної ради           10-А
     2 Діденко Ірина Володимирівна Казначей піклувальної ради            11
     3 Чеботарьова Оксана Сергеевна Секретар піклувальної ради         10-А
     4 Лейкіна Олена Миколаївна Член піклувальної ради             9
     5 Сєрокурова Ірина Петрівна Член піклувальної ради         10-Б
    6 Кузнецова Наталія Олександрівна Член піклувальної ради            11
     7 Кахно В’ячеслав Вікторович Член піклувальної ради             8
     8 Саган Наталія Георгієвна Член піклувальної ради             8

Затверджено

                                                                                            на засіданні піклувальної ради

                                                                                   « 09 » вересня  2016 року

                                                                                   Голова піклувальної ради школи

                                                                                   ____________ О.А. Дьомін

ПЛАН РОБОТИ ПІКЛУВАЛЬНОЇ РАДИ ЛИМАНСЬКОГО ЛІЦЕЮ

 НА 2016-2017 н.р.

Дата  

засідання

                                           Порядок денний
ВЕРЕСЕНЬ 1. Розгляд і затвердження плану засідань піклувальної ради на 2016-2017 навчальний рік.

2. Про склад піклувальної ради на 2016-2017 навчальний рік.

3. Про стан підготовки ліцею до нового навчального року та надання допомоги у створенні умов навчально-виховного процесу.

4. Про створення призового фонду для винагородження переможців та призерів олімпіад із базових навчальних предметів.

ГРУДЕНЬ 1.   Про дотримання належних санітарно-гігієнічних умов, температурного, освітлювального, питного та повітряного режимів у ліцеї.

2. Про підготовку та проведення новорічних та різдвяних свят.

3.Розгляд справ діяльності піклувальної ради.

БЕРЕЗЕНЬ 1. Розгляд плану: ремонту ліцею; стан обладнання; меблів, книг, наочних посібників.

2.  Організація роботи на ліцейській території  по озелененню.

4.Розгляд справ діяльності піклувальної ради.

ЧЕРВЕНЬ 1. Про підготовку ліцею до навчального року, складання і затвердження плану заходів.

2. Звіт про використання батьківських коштів  та сприяння залученню додаткових джерел фінансування ліцею.

3. Проведення упорядкування ліцейської території, огорожі.

4. Про підсумки роботи Піклувальної ради у 2016-2017 навчальному році та визначення напрямків роботи на наступний навчальний рік.

ГРАФІК

засідань піклувальної ради

Лиманського ліцею

Лиманської міської ради

у 2016-2017 навчальному році

     № засідання                   Дата проведення
             1               09 вересня 2016 р.
             2               16 вересня 2016 р.
            3               23 грудня 2016 р.
            4               17 березня 2016 р.
            5               16 червня 2017 р.

Порядок денний

загальноліцейської конференції

від 09.09.2016р.

 1. Про основні напрямки діяльності ліцею у 2015-2016 навчальному році (звіт директора ліцею Глуханюк О.В.).
 2. Про роботу ради ліцею у 2015-2016 навчальному році.
 3. Звіт заступника голови піклувальної ради щодо залучення батьківських коштів до організації навчального процесу.
 4. Оцінка діяльності директора ліцею за 2015-2016 навчальний рік.
 5. Вибори нового складу ради ліцею.
 6. Вибори нового складу піклувальної ради ліцею.

 

 

Звіт

директора Краснолиманського ліцею Краснолиманської міської ради щодо своєї діяльності в 2015-2016 навчальному році на загальноліцейській конференції 09 вересня 2016 року

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України №55 від 28.01.2005року «Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів» та  №178 від 23.03.2005 року «Про затвердження примірного Положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю», відповідно до п. 95 «Положення про загальноосвітній навчальний заклад», затвердженого постановою КМУ від 27.08.2010 № 778, директор зобов’язаний щорічно звітувати про виконану роботу протягом навчального року.

Сьогодні ми зібралися, щоб вашій увазі запропонувати підсумки роботи навчального закладу за 2015-2016 навчальний рік.

Як директор навчального закладу, у своїй діяльності протягом звітного періоду, я керувалася Статутом навчального закладу, Правилами внутрішнього розпорядку, посадовою інструкцією директора ліцею, законодавчими документами України та іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу.

Протягом 2015-2016 навчального року мною, як керівником закладу, та педагогічним колективом зроблено певний внесок у підвищення рівня організації навчально-виховного процесу в ліцеї.

У 2015-2016 навчальному році працювало 18 педагогічних працівників та 6 працівників з числа обслуговуючого персоналу. Навчання завершили 115 учнів у 4 класах, середня наповнюваність класів становила 29 учнів.

Кадрове забезпечення

У 2015-2016 навчальному році штатними працівниками ліцей був забезпечена на 100%. Чисельність працівників ліцею становить: педагогічних працівників – 18 осіб, з них 8 сумісників; обслуговуючого персоналу – 6 осіб.

Із числа педагогічних працівників: 8 мають вищу кваліфікаційну категорію, 10 – І категорію, 6 мають педагогічне звання «старший учитель», 1- звання «учитель методист», 1 педагог нагороджений нагрудним знаком «Відмінник освіти». Якісний та віковий склад педагогічного колективу ліцею свідчить про те, що викладання основ наук здійснюють справжні професіонали, в яких вдало поєднується енергія молодості й досвід зрілості.

Атестація педагогічних працівників 2015-2016 навчального року проводилася згідно з Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів України та планом заходів з проведення атестації вчителів ліцею. У 2015-2016 навчальному році було атестовано 3 вчителя: вчитель англійської мови Середа Л.А., яка підтвердила вищу кваліфікаційну категорію та педагогічне звання «старший учитель»; учитель інформатики Заруднєв А.М., який підтвердив вищу кваліфікаційну категорію, а також вчителю присвоєно педагогічне звання «старший учитель»; учитель математики Капшук Т.В. підтвердила вищу категорію та педагогічне звання «старший учитель».

Розподіл навчального навантаження між учителями проведено відповідно до фаху та кваліфікації за погодженням з профспілковим комітетом ліцею.

Розстановка педагогів здійснюється відповідно до фахової освіти педпрацівників. При підборі нових кадрів враховується фахова підготовка, особисті якості, працездатність, інші характеристики. У Концепції загальної середньої освіти наголошено, що школа – це простір життя дитини; тут вона не готується до життя, а повноцінно живе, і тому всю діяльність навчального закладу слід вибудовувати так, щоб сприяти становленню особистості як творця і проектувальника свого життя.

Пріоритетні напрямки і завдання навчально-виховного процесу:

2015-2016 навчальний рік

 • упровадження в навчальну практику інноваційних технологій, досягнень передового педагогічного досвіду та психолого-педагогічної науки;
 • побудова оптимальної моделі управління ліцею на нових концептуальних умовах;
 • забезпечення оптимальних умов для розвитку інтелектуальних здібностей ліцеїстів;
 • організація успішного навчання без перевантажень;
 • упровадження традиційних нестандартних систем і методик навчання;
 • посилення особистісно орієнтованої направленості освіти;
 • удосконалення системи роботи ліцею щодо збереження і зміцнення здоров`я дітей;
 • виховання духовно і фізично здорового покоління.

Якість навчально-виховного процесу ліцею, його результати певною мірою залежать від учителя, його теоретичної підготовки, педагогічної та методичної майстерності.

З метою поліпшення фахової підготовки педагогічних кадрів у ліцеї проводилася певна методична робота, яка спонукала кожного вчителя до підвищення свого фахового рівня; сприяла взаємному збагаченню членів педагогічного колективу педагогічними знахідками, давала змогу молодим учителям вчитися педагогічної майстерності у старших і досвідченіших колег, забезпечувала підтримання в педагогічному колективі духу творчості, прагнення до пошуку.

Згідно з річним планом роботи на 2015/2016 навчальний рік, на виконання наказу по ліцею від  21.09.2015 № 145 «Про організацію  методичної роботи з педагогічними кадрами»,  у відповідності до методичного забезпечення закладу педагогічний колектив у 2015/2016 навчальному році продовжує працювати над науково-методичною темою «Від інноваційного змісту й технологій освіти через педагогічну майстерність учителя – до формування особистості учня та підготовки його до життя в сучасних умовах». Ліцейська методична робота направлена на вивчення та впровадження інноваційного підходу до навчання та виховання, на розвиток творчої активності  педагога, підвищення професійної компетентності, відповідальності, постійне вдосконалення навичок самостійної роботи вчителя. З цією метою в ліцеї працювали ліцейські ПНМК вчителів природничих наук (керівник Данільченко О.В.), вчителів суспільно-гуманітарних дисциплін (керівник Середа Л.А.) та клуб класних керівників (керівник Роменська С.В.). Для забезпечення демократичного керівництва методичною роботою в ліцеї була створена методична рада, до якої війшли  адміністрація навчального закладу та керівники ліцейських ПНМК. Протягом року на засіданнях методичної ради обговорювалися такі питання:

– про підготовку учнів до міських олімпіад, конкурсів учнівських творчих робіт;

– про підготовку до атестації учителів;

– про підготовку до предметних тижнів;

– про результати виступу учнів у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з     навчальних предметів;

– про схвалення педагогічного досвіду та створення ліцейської картотеки  ППД.

Серед активних форм роботи під час проведення засідань  усіх ПНМК слід відзначити заняття з елементами тренінгу,  семінари-практикуми, круглі столи, анкетування, тестування.

Протягом року вчителі ліцею проводили відкриті уроки, позакласні заходи в межах  загальноліцейських предметних тижнів (математики, української мови та літератури,  англійської мови, інформатики, біології, екології, зарубіжної літератури, російської мови, фізики) та класні години. Система відкритих заходів зумовила прискорення, послідовне впровадження в практику досягнень психолого-педагогічної науки. Більшість занять відзначалися високою методичною культурою й результативністю праці педагогів.

Всі заходи проведені з використанням мультимедійних презентацій, підготовлених педагогами та учнями. На уроках застосовувалися методи  інтерактивної технології,  диференційованого навчання, розвитку критичного мислення, створення ситуації успіху, проектної технології, різноманітні активні форми організації навчальної діяльності учнів (дидактичні ігри, інсценування, робота групах та ін.)

Всього за рік проведено 21 відкритий урок та  позакласний захід. Графік проведення відкритих уроків, позакласних  та виховних заходів виконаний на 98%.

Серед масових форм методичної роботи протягом 2015-2016 навчального року проведені: методичний семінар: «Запровадження в навчально-виховний процес здоров’язберігаючих технологій, створення безпечних умов навчання та виховання дітей» (20.10.2015), майстер-клас «Створення педагогами власних блогів, веб-сайтів»(29.12.15), психолого- педагогічний семінар  «Планування особистого розвитку педагога»(23.02.16), конкурс педагогічної творчості «Навчання вищої проби» (18.04.-22.04.16).

На методичних нарадах щомісяця підводилися підсумки навчальних досягнень учнів за класами та за предметами, обговорювалися такі питання:

– про ведення шкільної документації (класних журналів, зошитів учнів);

– про роботу педколективу з дотримання єдиних вимог до учнів;

– про стан відвідування учнями ліцею та вплив відсутності учня на уроках на його успішність;

– про дотримання вчителями критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів;

– про стан викладання фізичної культури (жовтень), правознавства та математик у 8 класі (листопад), історії України та хімії (грудень), біології та екології (січень), української мови та літератури (лютий), російської мови (березень),  географії (квітень);

– про виконання плану методичної роботи, графіка відкритих уроків,

– про підсумки проведення предметних тижнів,

– про підготовку до конкурсів, олімпіад, змагань,

– про стан виконання навчальних планів та програм та якість їх засвоєння;

– про підготовку до державної підсумкової атестації та ЗНО;

– про підсумки моніторингових досліджень навчальних досягнень учнів 10 класу;та інші.

Слід відзначити участь педагогів ліцею у різноманітних програмах, конкурсах та конференціях. Практичний психолог Мартиненко З.М. та директор ліцею Глуханюк О.В. у лютому 2016 року прийняли участь у Всеукраїнській конференції (м. Київ) з теми «Медіація- крок до порозуміння. Досвід та перспективи впровадження медіативних практик у навчальних закладах та громаді». Мартиненко З.М. взяла участь у навчальній програмі ІСDP, у вебінарах: 16.06.2015р. – «Вільне виховання і дитиноцентрована педагогіка: міжнародний досвід», 26.01.2016р. – «Робота з обдарованими дітьми в умовах інформаційного суспільства», стала учасником Авторської школи Академіка НАПН України, професора, доктора психологічних наук Яценко Т.С. Учитель математики Глуханюк О.В. взяла участь в обласному науково- методичному семінарі- практикумі «Питання модернізації шкільної математичної освіти як засобу розвитку обдарованої особистості» (29.10.2015). Учитель англійської мови Середа Л.А. взяла участь в обласному семінарі вчителів англійської мови (09.06.2016). Учитель математики Данільченко О.В. брала участь у вебінарах: 19.08.2015 «Сервіси для створення інфографіки», 21.06.2016 – «Інтерактивний стиль навчання за технологією «Кілька мишей»». Учителі фізики Кондратьєв І.В., Заруднєв А.М. та Середа Л.А.  отримали сертифікати проекту «Инфоурок». Учитель інформатики Заруднєв А.М. створив свій власний сайт.

Протягом року вчителі представляли ліцей на різноманітних міських методичних заходах:

Дев’ять  вчителів ліцею: математики Глуханюк О.В., Капшук Т.В., Данільченко О.В., англійської мови Середа Л.А., фізики Кондратьєв І.В., світової літератури Давиденко О.І., інформатики Заруднєв А.М., російської мови Роменська С.В., хімії  Рибалко Т.О.  взяли участь у роботі журі міського етапу Всеукраїнських предметних олімпіад.

Заруднєв А.М. – учитель інформатики був керівником міського ПДС «Використання мови програмування Python для підготовки учнів до олімпіад».

Практичний психолог ліцею Мартиненко З.М. приймала участь у нараді ЗДВР (16.12.2015р.), де презентувала проект «Розбудова миру. Профілактика і розв’язання конфліктів за допомогою медіації», також підготувала і провела навчальний семінар для практичних психологів «Організація профілактичної роботи щодо розв’язання конфлікту за допомогою медіації в навчальних закладах та громаді ».

Глуханюк О.В. –  учитель математики – керівник міської ПНМК вчителів математики.

Капшук Т.В. – учитель математики – керівник  міського КП для вчителів математики щодо  підготовки учнів  до ЗНО.

Данільченко О.В. – член міського інформаційного центру щодо роботи сайту вчителів математики

Вчителі ліцею відвідували міські семінари, на яких представляли свої погляди і досвід з теми заходу.

На базі ліцею були  проведені: майстер клас для учителів фізики (Кондратьєв І.В.),  майстер клас для учителів англійської мови (Середа Л.А.), семінар для вчителів математики (Капшук Т.В.).

У межах роботи над ліцейською методичною темою розглянуто на засіданні педагогічної ради питання «Використання медіатеки в навчально-виховному процесі як фактор впливу на пізнавальну діяльність учня» (25.11.15р.) та «Проблеми формування мотивації самостійної діяльності ліцеїстів за сучасних умов як одна з важливих умов розвитку творчої особистості» (05.01.16р.). Також педагогічною радою ліцею розглянуто та схвалено досвід роботи вчителів Заруднєва А.М., Капшук Т.В. та Середи Л.А.

Досвід роботи вчителів  Заруднєва А.М., Капшук Т.В. та Середи Л.А. також вивчено на рівні міста.

Протягом року педагоги ліцею підвищували свій професійний рівень шляхом самоосвіти та навчання на курсах підвищення кваліфікації (Глуханюк О.В., Середа Л.А., Кондратьєв І.В.). Курси очно-дистанційні для заступників директорів з ВР проходить на даний момент заступник директора ліцею Роменська С.В.

Час диктує все нові і нові вимоги до вчителя, тому доречним зараз є вміння працювати з комп’ютером, оргтехнікою. 100% педагогів володіють комп’ютером і продовжують вдосконалювати свої уміння і навички.

У протягом навчального року постійно оновлювався сайт ліцею, на якому висвітлюються всі аспекти роботи навчального закладу, інформація для батьків та учнів.

Учителі ліцею йдуть в ногу з життям. Широко впроваджуються у практику інноваційні технології, суть яких полягає в тому, що навчання відбувається шляхом взаємодії всіх, хто навчається. З кожним роком нові інформаційні технології на уроках впроваджує все більше і більше педагогів ліцею. Використовуються у навчально-виховному процесі технології колективної та групової діяльності, проектні технології.

Якість знань учнів

За 2015-2016 навчальний рік високий рівень мають 10 учнів ліцею Гура Єлизавета, Рогов Олександр, Сєрокурова Дарина, Співак Аліна, Ступнік Ольга; 10 класу: Лук’янчиков Георгій, Олефіренко Юлія, Топорова Варвара; 11 класу: Лук’янчикова Орина, Хода Владислава, що становить 8,7% від загальної кількості учнів.   На достатньому рівні навчається 44 (38%). Середній рівень мають 61 (53%). Учнів, які навчаються на початковому рівні, а також не атестованих учнів в ліцеї немає.

Серед учнів 9 випускного класу  на високому рівні навчалися 5 учнів (15%), на достатньому рівні – 7 учнів (20%), середньому 20 учнів (65%). Отримали свідоцтва з відзнакою:  Гура Єлизавета, Рогов Олександр, Сєрокурова Дарина, Співак Аліна, Ступнік Ольга.

Най вищу якість знань учні 9 класу мають з географії, основ здоров′я, інформатики – 100 %, учителі: Павловська Л.В., Роменська С.В., Заруднєв А.М. відповідно.

Учні 11 класу навчаються на достатньому – 17 учнів (49%), середньому – 16 учня (45%) і початковому (0 учнів) рівнях, високому– 2 (6%).

Найвищу якість знань учні 11 класу мають з  зарубіжної літератури,  всесвітньої історії, предмету «Людина і світ», економіки, екології, біології, фізики, астрономії, інформатики, художньої культури, технологій, фізичної культури та захисту Вітчизни – 100%, учителі: Роменська С.В.,  Тарасова Р.С., Павловська Л.В., Степанова Н.І.., Кондратьєв І.В., Заруднєв А.М., Сало В.Г.

Учні 8 класу навчаються на достатньому – 9 учнів (43%), середньому  – 12 учнів (57%) і початковому (0 учнів) рівнях.

Найвищу якість знань учні 8 класу мають з зарубіжної літератури, історії України, всесвітньої історії, географії, біології, фізики, технологій, фізичної культури, музики, основ здоров’я  – 100 %, учителі: Давиденко О.І., Заруднєва Л.Л., Павловська Л.В., Степанова Н.І.., Кондратьєв І.В., Заруднєв А.М., Сало В.Г., Теліус О.М., Роменська С.В. відповідно.

Учні 10 класу навчаються на високому рівні – 3 (11%) учень, достатньому – 11 (41%) учнів, середньому – 13 (48%) учня і початковому рівнях – 0 учнів.

Найвищу якість знань учні 10 класу мають із української мови та літератури, зарубіжної літератури, художньої культури, всесвітньої історії, правознавства ,географії, біології, інформатики, технологій,  Захисту Вітчизни – 100 %, учителі: Левковська С.С., Роменська С.В., Тарасова Р.С.,Павловська Л.В., Степанова Н.І., Заруднєв А.М.,

Сало В.Г. відповідно.

Результати ДПА

Усього   здавали ДПА 32 учні  9 класу ліцею, та 35 учнів  11 класу ліцею. ДПА для випускників 11 класу з предметів: українська мова, математика, історія України проходило у формі ЗНО. Якість знань ДПА у 9 класі становить: з української мови – 75%, з математики – 87%, з англійської мови – 84%. Якість знань з ДПА у 11 класі: з української мови – 56%  (міський середній показник становить 49,6%), з математики – 37% (міський -27%), з історії України – 42% (міський – 35%). Відсоток вступу випускників 11 класів до ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації складає 91%. Слід зауважити, що випускники ліцею, яких 3 особи поступили до коледжів на бюджетні місця не через низький рівень знань та результатів ЗНО, а через привабливість бюджетного місця, яких у нинішньому році у більшості ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації була обмежена, або зовсім відсутня. 15 випускників (44%) навчаються на бюджетних місцях. Стосовно географії вступу випускників слід зазначити, що: 3 особи:Мікава Нателла, Цой Владислав та Сіньковська Ксенія поступили до Академії фінансів та бізнесу «Вістула» у Варшаві (Польша), 1 випускник – Міхальков Максим став студентом Севастопольської філії Московського Державного університету, 15 випускників навчаються у ВНЗ м. Харків, 6 випускників – студенти Київських вузів, серед яких Рибін Максим, Сердюк Дмитро, Ребров Владислав, Сєріков Павло навчаються за бюджетні кошти, 5- у Слов’янську, 2 у Краматорську.

Робота з обдарованими учнями

За підсумками роботи педагогічного колективу за програмою «Надія Донеччини» було визначено рейтинг вчителів. Найбільш результативною виявилася робота наступних педагогів:

 • вчителя російської мови та зарубіжної літератури, художньої культури Роменської С.В., яка підготувала двох переможців міського етапу та призера обласної Всеукраїнської акції «Збережи ялинку 2015» (Пономарьов Максим, 9 клас, Гура Єлизавета, 9 клас), учасника обласного етапу конкурсу «Природа і творчість» (Гура Єлизавета, 9 клас), переможця обласного етапу конкурсу та переможця міського етапу Всеукраїнської виставки-конкурсу декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край» (Гура Єлизавета, 9 клас та Денщикова Карина, 11 клас), учасника обласного етапу Всеукраїнського конкурсу дитячого малюнку та живопису на протипожежну і техногенну тематику (Павлюченко Віолета, 11 клас), учасників Всеукраїнського творчого конкурсу «Малюнок, вірш, лист до мами» з нагоди Дня матері (номінація Малюнок, Павлюченко Віолета, 11 клас, Гура Єлизавета, 9 клас ), учасника ІІІ Всеукраїнського конкурсу есе «Я-європеєць» (Сєрокурова Дарина), призера міського етапу Всеукраїнської олімпіади з російської мови (Ступнік Ольга), учасника обласного етапу Всеукраїнського конкурсу дитячого малюнку «Охорона праці очима дітей» (Гура Єлизавета, 9 клас );
 • вчителя фізики Кондратьєва І.В., який підготував переможця міського етапу та учасника обласної олімпіади з фізики (Сєріков Павло, 11 клас), призера міської олімпіади з фізики (Зайцев Ілля);
 • вчителя англійської мови Середи Л.А, яка підготувала одного переможця та двох призерів предметної олімпіади з англійської мови (Гузенко Артур, 8 клас, Валковський Антон, 11 клас, Рогов Олександр, 9 клас );
 • вчителя математики Данільченко О.В., яка підготувала призера міського етапу предметної олімпіади з математики (Зайцев Ілля, 8 клас); переможця та призера міської учнівської конференції «Філософсько-гармонійний погляд на математику» (Топорова Варвара, 10 клас, Ступнік Ольга, 9 клас);
 • вчителя зарубіжної літератури Давиденко О.І., яка підготувала двох призерів міського етапу  Всеукраїнської предметної олімпіади з зарубіжної літератури (Лук’янчиков Георгій, 10 клас, Гура Єлизавета, 9 клас);
 • вчителя інформатики Заруднєва А.М., який підготував двох призерів міського етапу Всеукраїнської предметної олімпіади з інформаційних технологій (Хода Владислава, 11 клас), інформатики (Рогов Олександр, 9 клас).

Команда учнів ліцею отримала 19 призових місць (2- перших;  4-других та 11 – третіх) на II етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад,  один учень ліцею став учасником обласної олімпіади з фізики.

 

Управлінська діяльність

Управління ліцеєм здійснюється згідно з річним планом роботи закладу, планом внутрішньошкільного контролю та календарних планів вчителів-предметників і планів виховної роботи класних керівників. Така система планування, що відпрацьована у ліцеї і заснована на взаємодії всіх учасників навчально-виховного процесу, забезпечує координацію їх діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню навчально-виховного процесу й забезпечує планомірний розвиток ліцею.

У навчальному закладі в наявності усі нормативно-правові документи, що регламентують діяльність загальноосвітнього навчального закладу.

Контроль – це важлива, складна та об’єктивно необхідна функція управління. У ліцеї ефективність здійснення контролю зумовлює якість реальних і подальше прогнозування бажаних показників розвитку закладу освіти, його навчально-виховного процесу та діяльності всього ліцейського колективу. Контроль дозволяє тримати в полі зору управління найважливіші питання навчального закладу, своєчасно реагувати на відхилення від норми та на негативні явища, знаходити невикористані резерви, підтримувати оптимально трудову атмосферу в колективі.

Протягом 2015-2016 навчального року адміністрацією ліцею здійснювалася контрольно-аналітична діяльність. Був перевірений стан викладання  української мови та літератури, правознавства, фізичної культури, хімії, історії України, біології російської мови, географії, персональний контроль учителів, які атестуються. За планом контролювалося ведення класних журналів, відвідування ліцею учнями. Перевірялися питання виконання навчальних програм, ведення щоденників, зошитів, особових справ.

За підсумками перевірок підготовлені довідки, накази, які заслухані на засіданнях педагогічної ради, на нарадах при директорі.

Навчальна діяльність учнів та педагогічного колективу

Навчальна діяльність педагогічного колективу у ліцеї протягом 2015/2016 навчального року здійснювалась згідно з навчальним планом, за навчальними програмами, підручниками та навчальними посібниками, рекомендованими Міністерством освіти та науки України для використання у загальноосвітніх навчальних закладах з українською мовою навчання у 2015/2016 навчальному році.

У результаті перевірки, проведеної адміністрацією наприкінці травня 2016 року, було встановлено, що кількість запланованих  уроків за навчальний рік  відповідає календарному плануванню. Перевірка засвідчила відповідну кількість уроків розвитку мовлення з української мови, літератури, зарубіжної літератури.

Усі записи на сторінках класних журналів відповідають вимогам Інструкції з ведення класних журналів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів.

Всі навчальні програми за 2015/2016 навчальний рік виконано у повному обсязі за рахунок ущільнення у зв′язку з тривалим карантином у січні 2016 року.

Виховна та позакласна робота

Виховна робота проводилася згідно плану виховної роботи ліцею. Силами дитячого самоврядування під керівництвом класних керівників, вчителів ліцею були організовані і проведені на високому рівні ліцейські свята.

Виховна   робота в ліцеї була спланована  на виконання  Законів України України „Про освіту”, „Про загальну середню освіту”, державних, обласних,   плану роботи ліцею на 2015 – 2016 навчальний  рік та методичні рекомендації щодо організації виховної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах у 2015 – 2016 навчальному році.

Виховна проблема навчального закладу полягає у формуванні потреби      особистості у самореалізації і самовихованні учнів.

Головна увага приділялась створенню оптимального соціально-культурного мікроклімату в класних колективах, який сприяв формуванню творчої особистості учнів через організацію різноманітних форм виховної діяльності.

Питання виховної роботи, розглядались на педрадах, нарадах при директорі. Всіма класними керівниками складаються плани виховної роботи. Плани виховної роботи виконано в повному обсязі.

            З метою формування ціннісного ставлення особистості до суспільства і держави проведено:

– заходи до Дня Прапора та дня визволення Донбасу та Краснолиманщини від німецько-фашистських загарбників (серпень, вересень2015, лютий 2016);

– заходи до Дня незалежності України (24.08.2015);

– перший урок за темою «Україна – єдина країна»;

– Шевченківські дні в ліцеї (Березень 2016);

– урочисті заходи призначені Дню пам’яті та примирення, Дню Перемоги над нацизмом у Європі (Хвилинки пам’яті,  виховна година  за участю учасників АТО «Війна і пам’ять поколінь!» та ін);

– заходи до пам’ятних дат (Річниця аварії на ЧАЕС (квітень 2016), День пам’яті жертв Голокосту, річниці депортації кримськотатарського народу та ін.)

– заходи до Дня пам’яті жертв Голодоморів (листопад 2015);

– заходи в рамках всеукраїнського тижня права (грудень 2015);

– День учасника ліквідації аварії на ЧАЕС (13.12.2015);

– інформаційні хвилинки  на загальноліцейських лінійках про історічні та сучасні події;

– видано вісники ліцейської організації самоуправління «Україна – це ми!»;

З метою формування ціннісного ставлення до людей проведено:

– заходи до Дня людини похилого віку;

– заходи до Дня інваліда (03.12.2015);

– заходи до Міжнародного дня толерантності;

– заходи до Дня Святого Миколая;

– учні брали участь в акціях «Формула турботи» (допомога дітям-сиротам);

– конкурс дитячих малюнків «Діти проти насильства!» (лютий 2016);

– святкові концерти до Міжнародного жіночого дня;

З метою формування ціннісного ставлення до природи проведено:

– акція «Ми – за чисте місто» (квітень, 2016);

– виставки робіт із природних матеріалів («Осінній подарунок», «Зимовий вернісаж»);

– екологічний двомісячник «Зелена весна-2016»;

З метою формування ціннісного ставлення до мистецтва проведено:

– культпоходи учнів на вистави, спектаклі, концерти  до ДНТ локомотивного депо;

– Шевченківські дні в ліцеї (Березень 2016);

– свято Масляної;

– виставка творчих робіт учнів 9 класу на уроці художньої культури (квітень, 2016);

– тематичні тижні, свята «Новорічна казка» та свято «День святого Валентина»;

– учсть у міському конкурсі-огляді дитячої творчості.

З метою формування ціннісного ставлення до праці проведено:

– акція «Ми – за чисте місто»;

– профорієнтаційні заходи, учсть у ярмарку професій;

– екологічний двомісячник «Зелена весна-2016»;

– учсть у конкурсі «Охорона праці очима дітей»;

– питання профорієнтації розглядались на батьківських зборах;

– проводились спільні заходи з представниками ВНЗ, з якими укладено договори про співпрацю;

– проведено тематичні тижні (тиждень психології, тиждень математики та ін.);

– учні ліце. приймали участь в засіданнях міської ради представників учнівського самоврядування

– учні ліцею протягом року відвідували «Дні відкритих дверей» в ВНЗ;

– проведено День охорони праці.

            З метою формування ціннісного ставлення до себе проведено:

– години спілкування на морально-етичні теми;

– проект «Наші таланти, захоплення, хоббі»;

– Тиждень енергозбереження (листопад 2015);

– Місячник «Увага! Діти на дорозі!» (вересень 2015) та Тижні безпеки життєдіяльності (жовтень, грудень, березень 2016);

– День протипожежної безпеки (жовтень 2015);

– урок з електробезпеки (жовтень 2015);

– урок протидії торгівлі людьми (листопад 2015);

– Всеукраїнський тиждень права (грудень 2015);

– День здоров’я, День цивільної оборони (вересень 2015, квітень 2016);

– єдині уроки з безпеки дорожнього руху та пожежної безпеки перед канікулами;

– заходи щодо запобігання ксенофобії, расової та міжетнічної дискримінації;

– продовжує роботу шкільний осередок порозуміння (проект «Шкільна медіація»);

– проведено лекцію з презентацією та відеоматеріалами фахівцями «The Halo Irust»  з теми: «Небезпека, яку несуть вибухонебезпечні предмети»;

– проведено бесіди  до дня порозуміння з вілінфікованими за участю працівників ЦССМ.

Здійснюється  контроль за станом дитячої злочинності. Учнів, схильних до правопорушень, з девіантною поведінкою у навчальному закладі  немає, кількісний показник у порівнянні з аналогічним періодом минулого року залишився без змін.

Ведеться  постійна профілактична робота з попередження та профілактики правопорушень та злочинності. Організовано співпрацю з медичними працівниками (сімейним лікарем – проводяться профілактичні бесіди, лекції). Практичним психологом ліцею проводяться консультації з батьками та корекційна робота з учнями. Інформація правоосвітнього характеру та матеріалів про телефони довіри, органи та служби, які надають допомогу неповнолітнім розміщені в правовому куточку, який знаходиться у доступному для всіх учнів місті.

Протягом навчального року проводилася екскурсійна робота,  організовано екскурсії:

– до міста Львів для учнів 9 класу ;

–  до міста Харків для 8 та 10 класів.

         Важливу роль у вихованні громадянської позиції учнів відігравало учнівське самоврядування.  У школі  діє дитяча організація. Структура учнівського самоврядування гнучка, варіативна і зазнає змін  відповідно  до потреб часу й побажань  її учасників.

Згідно з планом роботи ліцею було заплановано і проведено ряд заходів. Це традиційні: Тиждень знань, Тиждень фізкультури і спорту, Тиждень безпеки руху, відзначення річниці звільнення Краснолиманщини від німецько-фашистських загарбників, Всесвітній День туризму, Тиждень бібліотеки, День вчителя, «День української писемності та мови, День пам’яті жертв Голодомору, День боротьби з курінням, День Збройних Сил України, Новорічні свята, День Святого Валентина, День Захисника Вітчизни, , свято 8 березня, тиждень дитячої та юнацької книги, тиждень безпеки життєдіяльності, День Здоров’я, День скорботи «Чорнобиль стукає у серце», День ЦО, День Перемоги, День Матері, свято Останнього дзвоника, посвята у ліцеїсти, тематичні години спілкування.

На ліцейських лінійках члени парламенту доносили необхідну інформацію до учнів ліцею; аналізувався санітарний стан, відвідування, успішність; відзначались подяками та дипломами переможці проведених конкурсів, олімпіад, заходів.

Має ліцей власну символіку: Герб, Гімн, Прапор,  символи, які є обов’язковими атрибутами усіх урочистих подій. Члени ЛУР “Лідер” регулярно брали участь у роботі Міського Учнівського Парламенту.

Соціальний захист

Протягом начального року робота з дітьми соціально незахищених категорій була спрямована на створення умов для розвитку творчої особистості як громадянина України, формування майбутнього покоління здатного створювати цінності громадянського суспільства, виховання національної культури, утворення принципів загальнолюдської моралі. Пріоритетними напрямками та принципами у навчанні та вихованні дітей соціально незахищених категорій є:

 • виховання свідомого ставленні до свого здоров’я,
 • формування засад здорового способу життя;
 • індивідуальний підхід до кожної дитини; гармонія інтересів, потреб і бажань учнів;
 • виховання патріотизму, громадських якостей особистості.

Створений банк даних соціально незахищених категорій дітей. На кінець навчального року  навчалося 115 учні. З них:

 • дітей – інвалідів – 2 учні;
 • дітей напівсиріт – 0 учнів;
 • дітей багатодітних сімей – 3 учнів;
 • дітей, які позбавлені батьківського  піклування – 0 учнів;
 • дітей з сімей, що опинилися в складних життєвих умовах – 0 учнів;
 • дітей, що мають батьків – інвалідів – 0 учнів;
 • дітей матерів – одиначок – 2 учень;
 • дітей з малозабезпечених сімей – 4 учні;
 • дітей, що знаходяться на «Д» обліку – 32 учня.

Класні керівники  та адміністрація ліцею постійно тримають на контролі стан здоров’я і самопочуття цих дітей. Вчитель  фізичної культури приділяє багато уваги їм під час проведення уроків, відповідно до  групи здоров’я з фізичної культури,  дає навантаження згідно нормам і рекомендаціям лікарів.

На кінець року  безкоштовним харчуванням було охоплено 2 учні.

Щоденно вівся облік відвідування учнями ліцею. Аналізувалися причини пропусків учнями занять та вживалися заходи.

Протягом року певна робота велась адміністрацією ліцею, класними керівниками, вчителями – предметниками з батьками, діти яких відносяться до соціально незахищених категорій (роз’яснювальна робота, індивідуальні бесіди з батьками, лекторіях, при відвідуванні сімей вдома).

Документація  соціального обліку пільгового контингенту, щодо її ведення,  відповідає вимогам. Протягом року (вересень, січень) було поновлено «Соціальний паспорт» пільгового контингенту та оформлено акти обстеження житлових умов дітей.

Роботу з соціально незахищеними категоріями дітей проведено згідно з планом роботи на достатньому рівні.

Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності

Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається у діяльності педколективу як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу, та інших численних нормативних актів, які регламентують роботу ліцею з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації закладу. Наказом по ліцею призначається відповідальний за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладі,  сплановані заходи.

На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно відбуваються цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями. У ліцеї в наявності необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожний кабінет, має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Також у ліцеї оформлено стенди з безпеки життєдіяльності, протипожежної безпеки, електробезпеки, правил дорожнього руху.

Проведено планові інструктажі з учнями та відкриті виховні заходи з попередження дитячого травматизму:

 • «Вогонь друг – вогонь ворог»;
 • «У країні дорожніх знаків»;
 • «Природні надзвичайні ситуації»;
 • «Рятувальні прийоми та засоби в екстремальних ситуаціях»;
 • «Автомобіль, дорога, пішохід».

Окрім цього на передодні весняних та літніх канікул  – дні безпеки дитини: комплексні бесіди з усіх видів дитячого травматизму, пам’ятки  на канікули та виконання правил безпечної поведінки під час відпочинку. У квітні за окремим планом роботи проведено тиждень  з безпеки життєдіяльності ліцеїстів та день ЦЗ, у травні  тиждень «Увага ! Діти на дорозі!».

Адміністрацією  ліцею створюються відповідні умови для безпечної організації навчально – виховного процесу. Питання  щодо учнівського травматизму та безпеки життєдіяльності розглядаються на нарадах при директорові, МО класних керівників.

Одним із основних напрямків в роботі ліцею є формування навичок безпечної поведінки учнів. З цією метою в навчальному закладі організовано чергування вчителів у їдальні, проводяться виховні години в класах, установлена єдина тематика бесід із попередження дитячого травматизму, цикл бесід «Я обираю здоровий спосіб життя», які сприяють формуванню здорової нації. В класних журналах відведені сторінки для бесід, в щоденниках учнів в наявності  пам’ятки з безпеки життєдіяльності.

Співпраця з батьками

Виховання учня в ліцеї і сім’ї – щоденний нерозривний процес. Тому педагогічний колектив працює у тісній співпраці з батьківським колективом з метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку ліцеїста. Батьки є соціальним замовником ліцею, а тому беруть активну участь у навчально-виховному процесі. Вони є учасниками позакласних заходів, пов’язаних з професіями, світом захоплень, родинними святами. Класні керівники тісно співпрацюють з сім’ями своїх вихованців: відвідують дитину вдома, спілкуються з родиною, комісійно складають акти обстеження житлово-побутових умов проживання певних категорій учнів.

У ліцеї заведений журнал обліку звернень громадян. На батьківських зборах батьки мають можливість письмово висловити побажання щодо покращення навчально-виховного процесу. Створена рада ліцею, на засіданнях якої розглядаються питання навчання і виховання, розвитку закладу та поповнення матеріально-технічної бази.

Протягом навчального року організовується всеобуч  для батьків із питань правової освіти населення, виконання батьківських обов’язків, відповідальності за життя та збереження здоров’я дітей, профілактики жорстокого поводження з дітьми та насильства в сім’ї, протидії ксенофобським  проявам, профорієнтації, протидії торгівлі людьми, профілактичні індивідуальні бесіди з батьками учнів.

 

Фінансово-господарська діяльність

Влітку цього року техперсоналом було прикладено багато зусиль щодо підготовки будівлі ліцею до нового 2016-2017 навчального року.

Проведено косметичний ремонт 6 кабінетів ліцею: гардероб, кабінет заступника директора з ВР, кабінети математики 1 і 2, інформатики, англійської мови (в них переклеїні шпалери, пофарбовані вікна, двері, підлога), переклеїні шпалери та пофарбовані, відремонтовані вікна, підлога у 8-х коридорах. Придбано 44,3 м тюлі, 4м штор для кухні, 3 принтера, 2 роурера (в кабінет фізики та інформатики), проведений інтернет у кабінет фізики, протягом року здійснювалася плата за інтернет, придбання канцелярських товарів, виділення премій кращим учням ліцею,  придбані 1праска, 2 обігрівачі для кабінетів. Це все зроблено завдяки батьківськім благодійним внескам. Взагалі ліцей перейшов на оптоволокно, отримано 2 інтерактивні дошки для кабінетів фізики та зарубіжної літератури, частково замінений лінолеум у кількості 244 кв.м. за бюджетні кошти, чекаємо цифрову лабораторію для кабінету фізики, яка поставляється через Київську фірму з Америки за рахунок кошт місцевого бюджету, виділені кошти місцевого бюджету на заміну теплового лічильника, Написаний мною лист до відділу освіти про виділення коштів місцевого бюджету для оплати оренди СК «Локомотив» для проведення занять з фізичної культури.

Для проведення ремонтних робіт за рахунок добровільних батьківських внесків було придбано необхідні будівельні матеріали: фарбу, цемент, шпаклівку.

На закінчення, дозвольте подякувати всім вам і тим,  хто причетний до нашого ліцею і допомагає у здійсненні всіх тих цілей і завдань, які ставить собі сьогодні педагогічний колектив, хто сприяє розвитку і вихованню молодого покоління.

Директор лицея                                             Е.В. Глуханюк

 

 

                   Информация о деятельности попечительского совета

                                                       за 2015-2016 учебный год

 

Попечительский совет в течение 2015-2016 учебного года осуществил мероприятия, направленные на укрепление материально-технической и учебно-методической базы лицея, совершенствование учебно-воспитательного процесса (предоставление товаров, услуг и организационной помощи). При этом попечительский совет постоянно принимал участие в решении следующих приоритетных вопросов, какие были определены на конференции в  сентябре 2015 года, а именно:

 • обеспечение нормального функционирования устаревших компьютеров и оргтехники
 • покупка 3-х принтеров Canon;
 • обеспечение услуг, которые не предусмотренных штатным расписанием: библиотекаря и рабочего по обслуживанию здания, дополнительных услуг работника столовой и секретаря;
 • предоставление необходимого оборудования, стройматериалов, канцелярских и хозяйственных товаров в полном объеме;
 • проведение необходимых работ по подготовке лицея к новому учебному году:

– полный  ремонт с переклейкой обоев в учебных кабинетах: математики 1, математики 2, информатики, английского языка, заместителя директора по воспитательной работе, гардероба, восьми коридоров 1-го этажа и 2-го этажей,

– была осуществлена покраска дверей,  окон, полов, батарей в помещении лицея;

– благоустройство всей территории лицея (цветочные клумбы, газоны, тротуары, подъездные пути, приведение в надлежащее состояние контейнеров для мусора);

–  ремонт учебной мебели;

–  частичный ремонт и подготовка пищеблока (обеспечение горячей водой, необходимыми моющими средствами, посудой, инвентарем, исправными электропечью и холодильным оборудованием);

–  обеспечены требования электробезопасности.

–  аренда аудиоаппаратуры для проведения  лицейских мероприятий;

– обеспечение  возможности дополнительных занятий для выпускников с целью их    подготовки к независимому внешнему тестированию;

– систематическое обеспечение работы лицея в сети Интернет (которой, кстати, все желающие лицеисты могут пользоваться, как впрочем и услугами ксерокса, принтеров при обязательной помощи секретаря бесплатно);

– была выделена денежная премия одаренным детям, которые занимали призовые места в различных конкурсах и предметных олимпиадах;

– приобретались необходимые расходные материалы (канцелярия, шары для украшения праздников, призы).

Попечительский совет имеет все соответствующие акты и отчетные документы об оказанных услугах, товарах и организационной помощи. Каждый из родителей может с ними ознакомиться.

Всего за период с 1 сентября 2015 года по 09 сентября 2016 года получено 116800 грн родительских благотворительных взносов.

В течение указанного периода израсходовано:

– на хозяйственные нужды, включая проведение ремонтных работ – 58323-18 грн

– обслуживание ПК – 8033 грн

– канцелярские товары – 6462-14 грн

– призы, подарки к конкурсам, праздникам – 1791-20 грн

– оплата за интернет – 1440 грн

– транспортные расходы – 3356-37 грн

– лекарственные препараты – 265-99 грн

– чай, сахар для  детей – 1146-30 грн

– материальная помощь за предоставление дополнительных услуг – 30326-02 грн

– оплата различных конкурсов для учащихся – 1180 грн

– приобретение методической и учебной литературы – 710 грн

– почтовые затраты на пересылку документов – 50-80 грн

– приобретение цветов для гостей, на мероприятия – 1115 грн

– денежные премии учащимся на празднике Последнего звонка – 2250 грн

– печать газеты «Наш лицей» – 350 грн

 

Председатель попечительского совета                                        Е.Г. Кононенко

 

Звіт директора

Глуханюк О.В.

Лиманського ліцею

Лиманської міської ради

Донецької області

у 2018 році

 1. Загальні відомості про навчальний заклад:
 • повна назва навчального закладу

Лиманський ліцей Лиманської міської ради Донецької області

 • форма власності – комунальна
 • юридична адреса навчального закладу

84404, вул. Костянтина Гасієва, б. 4а, м. Лиман, Донецької області

 • мова виховання та навчання – українська
 • кількість класів, місць за проектом

класів наповнюваністю по 30 учнів – 5, проектна потужність – 160 учнів

 • кількість учнів у навчальному закладі – 123
 • рух учнів протягом навчального року

протягом навчального року прибуло 3 учня, учнів, які вибули протягом навчального року немає

 • режим роботи навчального закладу

Режим роботи ліцею

   У ліцеї п’ятиденний робочий тиждень.

Початок навчальних занять з 08.00.

   Розклад дзвоників

1  урок   8.00 – 8.45

2  урок   8.55 – 9.40

3  урок   10.00 – 10.45

4  урок   11.00 – 11.45

5  урок   12.00 – 12.45

6  урок   12.55 – 13.40

7  урок   13.45 – 14.30

8 урок    14.35 –  15.20

Попередні дзвоники за 2 хвилини до основного.

 

 1. Матеріально-технічна база навчального закладу:

2.1. облаштування приміщень та території навчального закладу

У закладі навчальні заняття відбуваються у 9 навчальних кабінетах: української мови та літератури, зарубіжної літератури, математики 1, математики 2, фізики, хімії та біології, географії та історії, інформатики, іноземної мови. В кабінеті фізики мається цифрова лабораторія, інтерактивна дошка, документ-камера, фізичні таблиці, обладнання для проведення лабораторних робіт та практикуму з фізики. Кабінет зарубіжної літератури обладнаний інтерактивною дошкою, таблицями та банерами з предмету. У кабінеті хімії та біології мається комп´ютер, монітор, телевізор, предметні таблиці. Кабінет української мови та літератури обладнаний комп´ютером, проектором, екраном, предметними таблицями. Мається в ліцеї лінгафонний кабінет для проведення уроків англійської та німецької мов. Залишається невирішеною проблема проведення занять з фізичної культури в ліцеї за відсутності спортивного залу. Вчитель обирає для навчання учнів тільки ті модулі, які дозволяють проводити уроки з фізичної культури матеріально-технічні умови ліцею.

Підсобні приміщення в основному обладнані всім необхідним для нормального функціонування закладу. Прилегла територія ліцею є доглянутою: маються квітники, дерева, спортивний майданчик з тренажерами, окремо розташовані будівлі сараю та підвалу, паркани по периметру знаходяться у задовільному стані, побілені. Потребує заміни 60м дерев´яного паркану, який має велику зношеність.

2.2. відповідність приміщень та території навчального закладу санітарно- гігієнічним нормам

Всі приміщення на території ліцею відповідають існуючим санітарно-гігієнічним нормам.

2.3. поліпшення матеріально-технічної бази навчального закладу протягом навчального року

– у грудні 2017 року за кошти державного бюджету був обладнаний лінгафонний кабінет;

– у серпні 2017 року об лаштований спортивний майданчик з тренажерами за кошти державної обласної адміністрації;

– у серпні 2017 року відділом освіти Лиманської міської ради придбані електрична піч та електром´ясорубка;

– у серпні 2017 року закінчено ремонтні роботи водогону на кухні з заміною кранів, плитки на підлозі, раковин за кошти місцевого бюджету;

– у грудні 2017 року проведені часткові ремонтні роботи внутрішньої тепломережі в приміщенні ліцею;

– у листопаді 2017 року за кошти відділу освіти був придбаний для ліцею холодильник;

– протягом навчального року управління освіти, молоді та спорту Лиманської міської ради робило поставки миючих засобів, електричних ламп, віників, фарби;

– придбані піклувальною радою ліцею за кошти благодійних внесків батьків ліцею: 1 принтер, 1 мікрохвильова піч, посуд для кухні та кухонне начиння, шпалери для кабінету української мови та літератури, пульт до проектора, USB кабель у кабінет фізики, 18м тюлі для кабінетів української мови та літератури і іноземної мови, будівельні матеріали для ремонтних робіт порогу, фундаменту, канцелярські товари, миючі засоби (на початку року), стенди для кабінету іноземної мови, підручники для поглибленого вивчення математики та для профільного навчання з іноземної мови, частково здійснена перезарядка вогнегасників, придбані з´єднувальні гайки для пожежних кранів;

– батьками ліцею був зроблений дарунок у вигляді тенісного столу;

– у травні 2018 року за кошти управління освіти, молоді та спорту Лиманської міської ради були придбані та встановлені двері на кухні;

– у травні 2018 року за кошти управління освіти, молоді та спорту була придбана для ліцею пневматична гвинтівка з набоями для проведення навчально-польових зборів юнаків;

– у березні 2018 року за кошти управління освіти, молоді та спорту придбані стенди для кабінету української мови та літератури у стилі національної символіки;

– у травні 2018 року за кошти управління освіти, молоді та спорту для ліцею придбані 2 національні костюми для учнів (жіночій та чоловічій);

– у травні 2018 року за кошти місцевого бюджету були придбані для ліцею 2 вогнегасника ВП-5, 3 вогнегасника ВВК, 4 ствола для пожежних рукавів, 4 з´єднувальні гайки;

– у квітні 2018 року директором ліцею Глуханюк О.В. був зроблений та поданий до розгляду місцевої ради проект «Скажімо спорту – так!» щодо побудови спортивної площадки для проведення уроків з фізичної культури (волейбол, футбол, баскетбол), голосування за проект триває на даний час.

2.3.проведення ремонтних робіт протягом навчального року

Протягом навчального року проводились ремонтні роботи косметичного характеру: фарбування підлоги актового залу, проведення ремонтних робіт з мурування порогу на кухні та фундаменту, паркану. На даний час тривають роботи із заміни шпалер в кабінеті української мови та літератури, фарбування підлоги в кабінетах інформатики, української мови та літератури, зарубіжної літератури, математики 1, іноземної мови, актової зали, сходів, кабінетів заступника директора з НВР та практичного психолога.

2.4.дотримання правил охорони праці та безпеки життєдіяльності.

Робота з охорони праці , безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається у діяльності педколективу як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти”, затверджених наказом МОН України № 1669 від 26.12.2017р., Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій навчально-виховного процесу, та інших численних нормативних актів, які регламентують роботу ліцею з цих питань.

Відповідно до вимог нормативних документів у ліцеї розроблена необхідна документація з питань дотримання безпеки та охорони праці. Розроблені і затверджені програми вступних інструктажів для працівників і учнів, які поміщені у журналах вступного інструктажу для працівників і класних журналах – для учнів.

Згідно вимог нормативних документів реєструються первинний, позаплановий і цільовий інструктажі для працівників і учнів.

Журнали реєстрації інструктажів знаходяться у заступника директора з НВР Давиденко О.І., яка відповідає за охорону праці в ліцеї, та на робочих місцях у навчальних кабінетах (фізики, інформатики, хімії).

Вчителі фізики, хімії, фізичної культури проводять первинні інструктажі перед початком практичних, лабораторних робіт, виконанням відповідних вправ перед початком кожного розділу навчальної програми з фізичної культури.

Облік інструктажів вчителі проводять у класних журналах на сторінці відповідного предмету в розділі про запис змісту року.

Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації ліцею. Наказом по ліцею призначається відповідальний за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладі, призначено уповноважену особу з охорони праці, сплановані заходи. Для окремих категорій працівників розроблені наказом по закладу введені в дію інструкції з охорони праці та інструкції з безпеки праці при виконанні небезпечних робіт.

На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно відбуваються цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями. У ліцеї в наявності необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет, має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Також у приміщенні ліцею розміщено кілька стендів по безпечній поведінці. Ліцей має необхідну кількість первинних засобів пожежогасіння. Деякі з них мають тривалий строк використання, але всі є придатними, крім того директор ліцею особисто слідкує за технічним станом вогнегасників, пожежних кранів, пожежного щита, своєчасно надає замовлення на засоби пожежогасіння На видному місці розміщені поповерхові плани евакуації на випадок пожежі. Оформлений куточок з безпеки життєдіяльності.

Питання створення безпечних умов праці, навчання і виховання учасників освітнього процесу постійно знаходиться на контролі у адміністрації ліцею.

Щорічно на педрадах, зборах трудового колективу директор ліцею звітує про виконання колективної угоди між адміністрацією закладу та профспілковою організацією.

Випадків, пов’язаних з порушенням безпеки праці, безпеки життєдіяльності у колективі ліцею, на робочих місцях, під час організації освітнього процесу у 2017-2018 навчальному році не виявлено.

В ліцеї проводиться значна робота по виконанню заходів з профілактики травматизму невиробничого характеру. На виконання відповідного наказу МОН України адміністрацією  розроблені заходи з профілактики травматизму невиробничого характеру.

Відповідно до розроблених заходів з учасниками освітнього процесу проводяться інструктажі, бесіди, вікторини, круглі столи, місячники, тижні тема яких: “Профілактика травматизму під час організації освітнього процесу та в побуті, поведінка дітей з незнайомими предметами, дотримання правил дорожнього руху, надання долікарської допомоги”.

Перед початком кожного навчального року серед учасників освітнього процесу організовано проведення інструктажів з безпеки життєдіяльності, здійснено обстеження технічного стану будівель і споруд Лиманського ліцею комісією, утвореною виконавчим комітетом Лиманської міської ради  за участю представників 21-го Державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у Донецькій області , санепідемстанції.

У квітні 2018 року в ліцеї проведено День охорони праці, Тиждень знань з безпеки життєдіяльності. У вересні місяці проведено Тиждень безпеки руху. У квітні 2018 року – День ЦЗ.

Команда Лиманського ліцею у 2018 році посіла ІІ місце у міському етапі команд ДЮП.

При проведенні як ліцейських, так і міських масових заходів, у ліцеї призначаються особи, відповідальні за збереження життя і здоров’я учасників на кожній ділянці роботи.

У вересні 2017 року та квітні 2018 року у ліцеї проводились практичні заняття по евакуації учнів і працівників на випадок пожежі згідно планів евакуації. Обладнані куточки наочної агітації з охорони праці і безпеки життєдіяльності.

Робота педагогічного колективу та працівників закладу з питань профілактики травматизму знаходиться на контролі адміністрації ліцею. Питання охорони праці та попередження травматизму неодноразово обговорювалися на нарадах при директорові.

Вивчаючи стан травматизму серед учнів, можна відмітити, що в ліцеї здійснюється належна робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов навчання. В ліцеї розроблено низку заходів щодо попередження травматизму учнів, проведена відповідна робота з учителями. Причини виникнення травм з’ясовуються, аналізуються, проводяться профілактичні заходи.

 

 1. Кадрове забезпечення навчального закладу:
 • кількісний склад працівників навчального закладу;

У ліцеї працюють за штатним розписом 12 основних педагогічних працівників та 6 сумісників (2 вчителя історії, 2 вчителя німецької мови, 1 учитель хімії, 1 учитель географії). На даний час штат педагогічних працівників укомплектований, лише мається вакансія вчителя історії. Кількість обслуговуючого персоналу складає 6 осіб, штат укомплектований повністю згідно зі штатним розписом.

 • якісний склад педагогічних працівників;

Всі педагогічні працівники ліцею мають повну вищу освіту, серед яких 8 мають вищу кваліфікаційну категорію, 2 – І кваліфікаційну категорію та 2 спеціалісти. Чотири педагоги мають педагогічне звання: 3 – «старший учитель», 1 – «учитель-методист». За стажем роботи: до – 10 років – 2 педагога, до 20 років – 5 педагогів, до 30 років – 3 педагога, більше 30 років – 2. Всі педагогічні працівники своєчасно проходять курси підвищення кваліфікації, підвищують свій професіональний рівень.

керівник навчального закладу ;

Директор Лиманського ліцею Глуханюк Олена Вікторівна, має повну вищу освіту за кваліфікацією вчитель математики і фізики, кваліфікаційна категорія – вища, педагогічне звання «учитель-методист», педагогічний стаж роботи складає 28 років, на посаді директора – 3 роки.

 • заступники директора навчального закладу;

Заступник директора з НВР – Давиденко Олена Ігорівна, освіта – повна вища, має кваліфікацію вчителя англійської мови та зарубіжної літератури, кваліфікаційна категорія – вища, стаж педагогічної роботи – 12 років, стаж роботи на посаді – 3 роки.

Заступник директора з ВР – Роменська Світлана Валентинівна, освіта – повна вища, кваліфікація: учитель російської мови та літератури, кваліфікаційна категорія – вища, стаж педагогічної роботи – 17 років, на посаді – 7 років.

 1. Медичне обслуговування учнів у навчальному закладі:
 • пріоритетні напрями роботи:

Медичне обслуговування в ліцеї передбачає надання дітям допомоги у збереженні здоров’я та профілактиці захворювань. Основними напрямками ліцейського колективу в цілому є удосконалення форм фізичного виховання та підвищення рухової активності учнів, профілактика хвороб, валеологічне навчання та виховання дітей та батьків, превентивне виховання (запобігання шкідливим звичкам, створення безпечного освітнього середовища).  В основі формування в учнів умінь берегти своє здоров’я лежить позитивна мотивація на здоровий спосіб життя.

 • співпраця з територіальними медичними установами:

Медичне обслуговування дітей ліцею,  в переважній більшості, забезпечує Лиманський центр первинної медико-санітарної допомоги ім. М.І. Лядукіна, а так як у ліцеї навчаються діти не лише з Лиманської ОТГ, а й Сіверської – частково учні ліцею проходять медогляди у сільських  амбулаторіях первинної медико-санітарної допомоги та у Сіверській лікарні. У ліцеї станом на травень 2018 року штатним розписом не передбачено медичної сестри, тому контроль  за своєчасним медичним обстеженням дітей, за фізичним навантаженням учнів на уроках фізичної культури здійснюють класні керівники та заступник директора з виховної роботи Роменська С.В.

 • медичні огляди учнів:  всі учні один раз на рік проходять медичний огляд. Обстеження учнів  здійснюється  у квітні місяці та  літніх канікулах у присутності батьків, з метою своєчасного розподілу їх на групи за станом здоров’я. На батьківських зборах регулярно заслуховуються питання щодо зміцнення здоров’я дітей, у ліцеї виконуються заходи щодо профілактики захворювань та оздоровлення учнів. За підсумками медичного огляду 2017-2018 навчального року до основної групи віднесено – 94 учня, до підготовчої -19, спеціальної медичної групи – 7, звільнено протягом навчального року за результатами додаткового обстеження – 3 учня.
 • система зміцнення здоров’я учнів:

–        проводяться обов’язкові профілактичні медичні огляди дітей із висновком про стан здоров’я дітей, визначенням групи для занять фізичною культурою;

–        проводиться профілактичні щеплення згідно з Календарем щеплень після лікарського огляду;

–        здійснюється профілактичні та оздоровчі заходи під час навчання;

–  надання першої та невідкладної медичної допомоги;

–  організація госпіталізації учнів за наявності показань та інформування про це батьків або осіб, які їх замінюють.

 • оздоровчо-профілактична робота:

Просвітницько-профілактична діяльність серед учнів у закладі забезпечується класними керівниками та практичним психологом Мартиненко З.М. проведенням тренінгів, індивідуальних та групових бесід для учнів, спрямованих на розвиток навичок контролю і самоконтролю, ефективного спілкування, розв’язування конфліктів, співпраця зі службами, що займаються питаннями збереження та зміцнення здоров’я.

 • пропаганда здорового способу життя:

Робота навчального закладу з формування в учнів вміння збереження здоров’я, виховання навичок безпечної поведінки реалізується через проведення Олімпійського тижня, Тижнів безпеки життєдіяльності, що проводились у вересні, грудні 2017 року та у квітні 2018 року, різноманітних змагань до Дня фізичної культури та спорту, Дня Захисника Вітчизни, в рамках міської спартакіади тощо, що сприяє формуванню негативного ставлення учнів до шкідливих звичок, духовному та фізичному оздоровленню та в складній життєвій ситуації вчить ліцеїста  робити правильний вибір.

 1. Організація харчування учнів у навчальному закладі:

Відповідно до наказу  Управління освіти молоді та спорту Лиманської міської ради № 48 від 22.01.2018 ««Про організацію харчування дітей в закладах освіти в 2018 році» вартість харчування складає 10.70 грн. продукти харчування поставляються через управління освіти, молоді та спорту Лиманської міської ради.

Холодильне обладнання наявне, в задовільному стані.

кадрове забезпечення харчоблоку: обов’язки кухаря виконує Петренко Поліна Миколаївна, комірника – Гомзик Наталія Григорівна, у травні 2018 року з´явилась вакансія підсобного робітника.

Харчування в ліцеї одноразове. Забезпечення харчуванням учнів пільгових категорій: в 2017-2018 н.р. гарячим харчуванням на початок ІІ семестру охоплено 61 учень (50 %), безкоштовним харчуванням  – 3 учня: діти з малозабезпеченої сім’ї – 2: Бундюк Владислав, Михайленко Кирило, 1 учениця – дитина учасника бойових дій АТО).

Наявність приписів санітарно-епідеміологічної служби, виконання цих приписів: відсутні.

 1. Навчально-виховна робота у навчальному закладі:

Протягом 2017-2018 навчального року методична робота в Лиманському ліцеї організовувалася згідно з основними державними документами про освіту та була спрямована на реалізацію проблемного питання  «Створення розвивального середовища для соціалізації успішної особистості учня та реалізація творчого потенціалу педагога» і   на розв’язання таких завдань:

 • підвищення якості знань учнів з базових предметів навчального плану;
 • удосконалення роботи з обдарованими дітьми, організація науково-дослідницької роботи учнів;
 • забезпечення психолого-педагогічного та науково-методичного супроводу навчально-виховного процесу;
 • підвищення теоретичної, науково-методичної та фахової підготовки педагогічних працівників шляхом диференційованого підходу до організації внутрішньоліцейської методичної роботи;
 • підвищення рівня профілактично-консультативної роботи серед учнівського колективу, батьківської громади, враховуючи соціальний запит та особисту зацікавленість учнів, батьків, педагогів;
 • удосконалення психолого-педагогічної освіти вчителів;
 • поширення педагогічного досвіду працівників ліцею шляхом друку матеріалів у фахових виданнях та на освітніх сайтах;
 • забезпечення змістовного наповнення сайту ліцею.

Для забезпечення демократичного керівництва методичною роботою в ліцеї була створена методична рада, до якої ввійшли  адміністрація навчального закладу та керівники ліцейських МО.

Протягом року на засіданнях методичної ради обговорювалися такі питання:

– робота з обдарованими дітьми (про підготовку учнів до міських олімпіад, конкурсів учнівських творчих робіт);

– дослідна робота вчителів ліцею;

– про підготовку учителів до атестації;

– про підготовку до предметних тижнів;

– про результати виступу учнів на ІІ та ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів;

– про схвалення педагогічного досвіду вчителів та створення ліцейської картотеки  ППД;

– стан освітнього процесу в ліцеї.

Ліцейська методична робота направлена на вивчення та впровадження інноваційного підходу до навчання та виховання, на розвиток творчої активності  педагога, підвищення професійної компетентності, відповідальності, постійне вдосконалення навичок самостійної роботи вчителя. З цією метою в ліцеї працювали ліцейські МО вчителів природничих наук, вчителів суспільно-гуманітарних дисциплін та клуб класних керівників.

Були проведені заплановані засідання МО, на яких обговорювалися як організаційні питання (підготовка і проведення олімпіад, предметних тижнів, проведення контрольних зрізів, затвердження завдань для конкурсного приймання в ліцей до 10-11 класів), так і науково-методичні питання.

Серед активних форм роботи під час проведення засідань  усіх МО слід відзначити заняття з елементами тренінгу, семінари-практикуми, круглі столи, анкетування, тестування.

Протягом року вчителі ліцею проводили відкриті уроки, брали участь в конкурсі фахової майстерності серед вчителів ліцею «Сучасний вчитель: молодість + досвід = результат», проводили позакласні заходи в межах  загальноліцейських предметних тижнів (математики, української мови та літератури,  англійської мови, інформатики, біології, екології, зарубіжної літератури, фізики) та класні години. Система відкритих заходів зумовила прискорення, послідовне впровадження в практику досягнень психолого-педагогічної науки. Більшість занять відзначалися високою методичною культурою й результативністю праці педагогів.

Всі заходи проведені з використанням мультимедійних презентацій, підготовлених педагогами та учнями. На уроках застосовувалися методи  інтерактивної технології,  диференційованого навчання, розвитку критичного мислення, створення ситуації успіху, проектної технології, різноманітні активні форми організації навчальної діяльності учнів (дидактичні ігри, інсценування, робота групах та ін.)

Всього за рік проведено 29 відкритих уроків та 7 позакласних заходів. Графік проведення відкритих уроків, позакласних  та виховних заходів виконаний на 99%.

Серед масових форм методичної роботи протягом 2017-2018 навчального року проведені: мікродослідження «Творчий потенціал педагогічного колективу ліцею»; семінар «Формування медіаграмотності педагога та учня в умовах активного запровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчання» (26.10.2017); тренінг «Як змусити мозок працювати? Психолого-педагогічні аспекти впливу на пізнання педагога та учня» (23.11.2017); дебати «Практична робота педагога з розвитку творчості обдарованого учня» (28.12.2017); методичний діалог «Сучасний урок: спільна творчість учителя та учнів». (22.05.2018); щомісяця випускався методичний бюлетень.

На методичних нарадах щомісяця підводилися підсумки навчальних досягнень учнів за класами та за предметами, обговорювалися такі питання:

– про ведення ліцейської документації (класних журналів, зошитів учнів);

– про роботу педколективу з дотримання єдиних вимог до учнів;

– про стан відвідування учнями ліцею та вплив відсутності учня на уроках на його успішність;

– про дотримання вчителями критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів;

– про стан викладання математики у 9 класі (жовтень), математики в 11 класі (листопад) фізики (січень), біології (лютий);

– про виконання плану методичної роботи, графіка відкритих уроків,

– про підсумки проведення предметних тижнів,

– про підготовку до конкурсів, олімпіад, змагань,

– про стан виконання навчальних планів та програм та якість їх засвоєння;

– про підготовку до державної підсумкової атестації та ЗНО;

– про підсумки моніторингових досліджень навчальних досягнень учнів та інші.

Протягом року вчителі представляли ліцей на різноманітних міських методичних заходах:

-одинадцять  вчителів ліцею: математики Глуханюк О.В., Капшук Т.В., Данільченко О.В., англійської мови Давиденко О.І., української мови Галайтата В.В., фізики Кондратьєв І.В., світової літератури Роменська С.В., інформатики Заруднєв А.М., хімії Трохименко О.В., географії Гордієвська Н.В.; історії Заруднєва Л.Л  взяли участь у роботі журі міського етапу Всеукраїнських предметних олімпіад.

Учитель математики Данільченко О.В.- керівник КП для учнів щодо підготовки до ЗНО на базі ліцею;

Учитель математики Капшук Т.В.- керівник консультпункту для вчителів щодо  підготовки учнів  до ЗНО;

Роменська С.В. – заступник директора з ВР- керівник ТГ з розробки навчального Е- контенту з зарубіжної літератури.

Давиденко О.І.-заступник директора з НВР – член міської експертної комісії по призначенню стипендіатів відділу освіти.

Глуханюк О.В. – керівник МО вчителів математики. Вчителі ліцею відвідували міські семінари, на яких представляли свої погляди і досвід з теми заходу.

На базі ліцею був проведений обласний педагогічний тренінг «Технологія розвитку критичного мислення як засіб формування універсальних навчальних дій на уроках математики» для методистів, керівників РМО (ММО) (підготувала і провела вчитель математики Глуханюк О.В).

У межах роботи над ліцейською методичною темою розглянуто на засіданні педагогічної ради питання: “Технологія критичного мислення як підґрунтя формування спрямованості особистості на саморозвиток та соціальну активність”; «Нова українська школа – простір освітніх можливостей»; «Про ціннісні орієнтації педагогічного супроводу обдарованих учнів в освітньому навчальному закладі». Також педагогічною радою ліцею розглянута та схвалена система роботи Степанової Н.І, досвід роботи вчителів Глуханюк О.В., Кондратьєва І.В., Мартиненко З.М..

Досвід роботи вчителів Глуханюк О.В., Кондратьєва І.В., Мартиненко З.М. також вивчено на рівні міста.

Підвищенню освітнього рівня педагогів значною мірою посприяла проведена в установленому порядку атестація. Прозора, об’єктивна й кваліфікована оцінка діяльності й заохочення кращих підвищує персональну відповідальність за якість педагогічної праці, стимулює вдосконалення методичної майстерності й розвиток творчої ініціативи.

За результатами атестації підвищили  кваліфікаційний рівень: учитель математики Глуханюк О.В.(підтверджена кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії» та присвоєне педагогічне звання «учитель-методист»),  учитель фізики Кондратьєв І.В. (підтверджена кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії» та присвоєне педагогічне звання «старший учитель»), практичний психолог Мартиненко З.М. (присвоєна вища кваліфікаційна  категорія).

Для свідомого ставлення до результатів своєї праці  введено рейтингове оцінювання діяльності педагогів закладу. Кращими менторами з методичної роботи за 2017-2018 навчальний рік стали практичний психолог Мартиненко З.М. та вчитель математики Глуханюк О.В.

Разом з тим, в організації методичної роботи є  проблеми:

недостатня робота проводиться педагогами по узагальненню власного досвіду, висвітленню його в педагогічній пресі, через друковані методичні матеріали.

 

 1. Управлінська діяльність у закладі

       У ліцеї протягом навчального року згідно з річним планом роботи внутрішньо ліцейського контролю постійно здійснювався контроль з боку адміністрації ліцею щодо вивчення стану освітнього процесу, динаміки змін навчальних досягнень учнів, професійної компетентності педагогічних працівників. За результатами здійсненого контролю можна зробити висновок, що в закладі відбувається стабільний зріст якості знань учнів з навчальних предметів, підвищується їх рівень самоосвіти. Аналіз роботи Лиманського ліцею за 2017-2018 навчальний рік свідчить про стабільність динаміки розвитку. Режим роботи визначається правилами внутрішнього трудового розпорядку, погоджується на зборах трудового колективу та затверджується наказом директора. Режим роботи вчителів визначається розкладом, що для кожного передбачає один вільний день від уроків для методичної роботи та підвищення фахової майстерності (при наявності 18 годин). Розроблено та затверджено чіткий регламент проведення зборів, нарад, засідань, відповідно до річного плану, що сприяє оптимальному плануванню робочого часу педпрацівників та техперсоналу. Основні обов’язки вчителів визначені статутом ліцею, який відповідає чинному законодавству про освіту.

У колективі панує здоровий морально-психологічний клімат, достатньо відчутною є взаємодопомога й одночасно вимогливість один до одного. З урахуванням умов, індивідуальних особливостей та кваліфікації педагогів раціонально проводиться їх розстановка, розподіл навчального навантаження, яке в середньому складає 18 годин. Щорічний розподіл навчального навантаження між учителями проводиться з чітким дотриманням установленого в закладі алгоритму і вимог чинного законодавства про працю. Достатня увага приділяється питанням призначення класних керівників, завідувачів кабінетами, обранню керівників методичних об’єднань.

Освітній процес здійснюється відповідно до робочого навчального плану, складеного на основі Типових програм із українською мовою навчання. Для корекції профільного навчання постійно вивчається думка учнів, їхніх батьків, педагогів із питань його організації, доцільності, проводиться щорічний аналіз продовження навчання та працевлаштування випускників.

Особлива увага надається якості проведення уроків у закладі. При цьому увага акцентується на дотримання основних вимог, які характеризують сучасний урок і передусім його результативність – ефективно використовується робочий час, вдосконалюються форми та методи розвитку пізнавальних можливостей, активізації навиків самостійної роботи. Ефективно використовується наявна навчально-методична база, ТЗН, що дає можливість впровадженню ІКТ в освітній процес.

Спостереження за оцінюванням навчальних досягнень учнів на уроках, постійний аналіз стану оцінювання письмових учнівських робіт, зіставлення результатів директорського контролю, ДПА та ЗНО з результатами вчительського контролю переконливо доводять ефективність спільної позиції в дотриманні норм критеріїв, що відіграє значну мотиваційну функцію в навчальній діяльності учнів.

 

 1. Робота з батьками та громадськістю у навчальному закладі:
 • форми та види роботи з батьками.
 • Протягом 2017-2018 навчального року проводилася дієва робота з батьками:

– один раз на семестр проходили загальноліцейські батьківські збори;

– чотири рази на рік по класах пройшли тематичні батьківські збори із    запрошенням окремих вчителів – предметників, практичного психолога.

Першочерговими завданнями роботи ліцею з батьками були

 • пропаганда педагогічних знань, що зумовлюють підвищення педагогічної грамотності батьків;
 • допомога батькам в оволодінні системою вмінь, необхідних для організації діяльності дитини вдома;
 • упровадження форм роботи із сім’єю, які сприяють гуманізації взаємовідносин «педагоги – батьки – учні».

Робота з батьками спрямована  була на створення єдиного колективу вчителів, батьків, учнів. Проведено загальноліцейські батьківські збори (вересень 2017, лютий 2018, травень 2018), на яких розглядали питання щодо запобігання будь-яких форм насильства у сім’ї, виховання свідомого ставлення до свого здоров’я, попередження дитячого травматизму, виконання Закону України «Про загальну середню освіту».

Традиційною формою роботи є класні батьківські збори, на яких розглянуто актуальні питання щодо виховання учнів.

Форми  взаємодії з різними установами, організаціями.

Лиманський ліцей співпрацює з  ЦСССДМ  м. Лиман, Кримінально-виконавчою інспекцією м. Лиман, відділом у справах дітей та молоді Лиманської міської ради, Лиманським відділом поліції, Лиманською районною організацією Товариства Червоного Хреста, Краснолиманським міським судом.

Фахівцем Лиманської ЦСССДМ Теліус О.В. проводилась профілактична робота з учнями 9-10 класів щодо відвідування навчального закладу, вживання алкогольних, тютюнових та наркотичних речовин, насильства  у сім’ї, вчинення правопорушень та відповідальності за них. В жовтні та листопаді проведено зустрічі з працівниками Лиманської районної організації Товариства Червоного Хреста (начальник ЛРОТЧХ Зленко І.А., волонтер Сорока Н.А. та інші волонтери): 1) майстер-клас «Правові аспекти та практичні навички під час надання першої медичної допомоги»; 2) Надання першої медичної допомоги при переломах, при зупинці дихання; Іммобілізація.  З 04.12 по 08.12.2017р. в ліцеї в рамках проведення Всеукраїнського тижня права проводились: Всеукраїнський урок «Права людини» з нагоди проголошення Загальної декларації прав людини, працівниками ЦСССМ (Теліус О.В.)  в рамках Акції «16 днів проти насильства» проведено лекції з елементами тренінгу на тему «Стоп насильство», проведено зустріч підлітків з представниками правоохоронних органів «Закон суворий, але він закон» (8-10 класи).

На обліку  жодного учня ліцею у підрозділах поліції не поставлено. Реалізація  у навчальному закладі співпраці із поліцією та судом  спрямована на налагодження відкритого продуктивного діалогу учнів з працівниками поліції при обговоренні важливих правових проблем та на формування  їхньої право свідомої поведінки, як у ліцеї, так і поза ним.

 

 1. Програма дій на наступний рік
 2. Формувати освітнє середовище навчального закладу на засадах педагогіки партнерства, особистісно-орієнтованого та компетентнісного підходу до управління освітнім процесом.
 3. Сприяти професійному зростанню педагогічних працівників, обміну успішними зразками досвіду впровадження сучасних освітніх технологій.
 4. Організовувати тренінги, практикуми, майстер-класи, педагогічні майстерні для підготовки вчителів до виконання ролі коуча, фасилітатора, тьютора, модератора індивідуальної освітньої траєкторії освіти та розвитку учнів.
 5. Створювати оптимальні умови для отримання учнями повноцінної якісної освіти, мобільними робочими місцями, які легко трансформуються для групової роботи; кваліфікованими педагогічними кадрами.
 6. Стимулювати використання інноваційних технологій навчання з метою стимулювання самоосвіти, самовдосконалення та формування соціальної компетентності учнів.
 7. Забезпечити здійснення соціально-психологічного супроводу учасників освітнього процесу.
 8. Удосконалювати навчально-методичне забезпечення упровадження інформаційно-комунікаційних технологій, системно і цілеспрямовано використовувати потенціал ІКТ у освітньому процесі закладу.
 9. Забезпечити ефективне функціонування ліцею на демократичних засадах та з урахуванням освітніх запитів усіх учасників освітнього процесу (учнів, батьків, громади, педагогічного колективу).
 10. Розвивати державно-громадський характер управління закладом, громадсько активний стиль діяльності ліцею (взаємодія з громадою, надання освітніх послуг для її членів; залучення батьків, громадських організацій до розв’язання соціальних та інших проблем ліцею і громади).
 11. Забезпечити умови для подальшого впровадження дистанційного навчання, якісного інформаційного наповнення ліцейського сайту. Сприяти розбудові освітніх он-лайн ресурсів для учнів, розвитку віртуальних педагогічних спільнот, забезпечити підтримку впровадження «хмарних технологій» в освітній процес.

Директор ліцею                                               О.В. Глуханюк

 

30.05.2018р.