Пояснювальна записка 

до навчального робочого плану

Краснолиманського ліцею

на 2015 – 2016 н.р.

         Тип навчального закладу – ліцей.

Навчальний план Краснолиманського ліцею розроблений згідно до Закону України „Про загальну середню освіту” ст. 15, 16, 22, 33, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого Постановою КМУ від 27 серпня 2010р. № 778, Закону України „Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”, листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22.05.2015 №  1/9-253 «Про структуру 2015/2016 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів»,наказу МОНУ від 08.05.2015 р. №518 «Про внесення змін до деяких наказів», наказу відділу освіти Краснолиманської міської ради № 159 від 26 травня 2015 року «Про складання робочих навчальних планів закладів освіти на 2015-2016 навчальний рік»;  на підставі:

  • Типового навчального плану для загальноосвітніх навчальних закладів (додаток № 2), затверджений наказом МОН України від 23.02.2004 року № 132, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 05.02.2009 року № 66 – 8 клас;
  • Типового навчального плану для загальноосвітніх навчальних закладів (додаток № 2), затверджений наказом МОН України від 23.02.2004 року № 132, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 05.02.2009 року № 66 – 9 клас;
  • Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню, затверджених наказом МОН України від 27.08.2010 р. № 834 зі змінами, внесеними наказом МОН України від 29.05.2014 № 657 (додаток № 5) – 10 клас;
  • Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню, затверджених наказом МОН України від 27.08.2010 р. № 834 зі змінами, внесеними наказом МОН України від 29.05.2014 № 657 (додаток № 5)– 11 клас.

 

Поглиблене вивчення предметів: алгебра та геометрія доповнюють державний стандарт освіти для надання більш якісної освіти і поглиблення знань кожного ліцеїста та здійснення якісної до профільної підготовки. Тому з цією метою з 2015 – 2016 навчального року в ліцеї відновлюється поглиблене вивчення математики з 8 класу.

Години варіативної складової передбачені у 8 класі на збільшення годин на вивчення окремих предметів інваріантної складової (алгебра та геометрія). За рахунок варіативної складової взято 2 години на вивчення алгебри, інша кількість годин – 2 години перерозподілені згідно з приміткою до Типового навчального плану (додаток № 22: до 15% часу інваріативної складової може перерозподілятися між навчальними предметами): з фізичної культури взято 1 година, з історії України – 0,5 години, з географії – 0,5 години.

         З метою забезпечення більш ефективної системи навчання, для посилення індивідуальної роботи з учнями класи діляться на дві групи при вивченні  української мови, іноземної мови, інформатики відповідно до Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 20.02.02 №128.

Згідно з листом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 23.05.2012 року № 1/9-399 «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2012-2013 навчального року» у гімназіях, ліцеях, колегіумах години відведені на технологічну освіту в 8-11 класах можуть використовуватися для вивчення інформаційних технологій (веб-дизайн, комп’ютерне моделювання, комп’ютерна графіка тощо) в ліцеї замість трудового навчання, технологій в 8 та 9 класах введений курс «Основи комп’ютерної графіки» (1 година на тиждень, автори програми Ю.О. Дорошенко, І.О. Завадський, 2009 рік) та «Основи інформаційних технологій» (1 година на тиждень, автори програми Ю.О. Дорошенко, І.О. Завадський, 2009 рік) у 8 класі;  «Основи візуального програмування» (Програма: Основи візуального програмування, для основної школи./ І.О. Завадський. 2011.  Підручник: І. О. Завадський, Р. І. Заболотний. Основи візуального програмування. — К., Видавнича група BHV,  2011, 272 с.) у 9 класі, який є доповненням базового курсу інформатики. В 10 класі – «Основи створення комп’ютерних презентацій» (0,5 година на тиждень, автор програми І.О. Завадський, 2010 рік) та «MS EXCEL у профільному навчанні» (0,5 години на тиждень, автор програм І.О. Завадський для учнів 10-11 класів будь-яких профілів і напрямів спеціалізації, 2011 рік), в 11 класі – «Основи баз даних» та «Основи веб-дизайну» (по 0,5 години на тиждень, автор програм І.О. Завадський для учнів 10-11 класів будь-яких профілів і напрямів спеціалізації, 2011 рік), які є доповненням базового курсу інформатики.

Розробці навчального плану передувала система заходів з боку адміністрації і педагогічного колективу, спрямована на визначення пріоритетних напрямків в загальноосвітній підготовці учнів та їх освітніх замовлень.

            Запроваджена аналітико – діагностична і моніторингова діяльність показала необхідність формування 10 та 11 класів фізико-математичного профілю.

З метою диференціації та індивідуалізації навчання згідно з обраним профілем в 10 та 11 класах вводиться лекційно-практична форма навчання з математики та фізики, яка передбачає поряд з проведенням лекцій практичних занять з поділом класу на 2 групи відповідно до Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів в загальноосвітніх навчальних закладах (додаток № 2 до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 р. № 128, рішення педагогічної ради Краснолиманського ліцею: протокол № 9 від 09 червня 2015 року): лекції – одна година з алгебри та 1 година з геометрії щотижнево, практичні заняття – 4 години з алгебри та 3 години з геометрії щотижнево в кожній групі; з фізики в 10 та 11 класах: 1 година на тиждень – лекція та 5 годин на тиждень – практика.

            З метою забезпечення більш ефективної системи навчання, для посилення індивідуальної роботи з учнями 10 та 11 класи діляться на дві групи при вивченні математики, фізики,  української мови, англійської мови, інформатики відповідно до Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 20.02.02 №128.

 Структура навчального року

         Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів регламентується Законом України „Про загальну середню освіту”  стаття 16 та встановлюється ліцеєм в межах часу, що передбачений робочим навчальним планом за погодженням з відділом освіти Краснолиманської міської ради та відображається в річному режимі роботи закладу.

         Робочий тиждень в ліцеї – п’ятиденний. Функціонування ліцею протягом тижня фіксується в розкладі уроків, занять і позакласної зайнятості учнів та режимі роботи закладу.

         Навчальний рік розпочинається 1 вересня святом – День знань – і закінчуються не пізніше 1 липня. Тривалість навчального року обумовлюється виконанням навчальних програм з усіх предметів і регламентується Законом України „Про загальну середню освіту”.

         Вручення документів про освіту планується провести для випускників 9-го класу 8 – 9 червня 2016 року, 11-го класу – 28 – 29 травня 2016 року.

Проведення навчальної практики та навчальних екскурсій  за рішенням педагогічної ради від 09.06.2015 року (протокол № 9) здійснюється протягом навчального року.

         Залишається незмінною загальна тривалість навчального року, що встановлена Законом України «Про загальну середню освіту»:  у загальноосвітніх навчальних закладах  ІІ – ІІІ ступенів – 190 робочих днів (з урахуванням навчальних екскурсій, навчальної практики, підсумкового оцінювання та державної підсумкової атестації навчальних досягнень учнів).

Специфіка класів

8 клас (28 учнів) – клас з поглибленим вивченням математики з українською мовою навчання та вивченням російської мови.

 9 клас (28 учнів) – клас  з українською мовою навчання та вивченням російської мови.

10 клас (30 учнів) – клас фізико-математичного профілю з українською мовою навчання.

11 клас (33 учня) – клас фізико-математичного профілю з українською мовою навчання.

             

Режим роботи ліцею

   У ліцеї п’ятиденний робочий тиждень.  Початок навчальних занять з 08.00.

    Розклад дзвоників

1  урок   8.00 – 8.45

2  урок   8.55 – 9.40

3  урок   10.00 – 10.45

4  урок   11.00 – 11.45

5  урок   12.00 – 12.45

6  урок   12.55 – 13.40

7  урок   13.45 – 14.30

___________________

8 урок    14.35 –  15.20

Попередні дзвоники за 2 хвилини до основного.

 

Директор ліцею                                               О.В. Глуханюк

 

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

ДЛЯ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

 

8

9

Типовий навчальний план для загальноосвітніх навчальних закладів, затверджений наказом МОН України від 23.02.2004 року № 132, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 05.02.2009 року № 66

Додаток № 2

Додаток № 2

Інваріантна складова

Українська мова навчання

Українська мова навчання

Кількість учнів по класах

28

28

Українська мова

2

2

Українська  література

2

2

Англійська мова

2

2

Російська мова

2

2

Зарубіжна література

2

2

Історія України

1

1,5

Всесвітня історія

1

1

Правознавство

1

Музичне мистецтво

1

Художня культура

1

Алгебра

3+2

2

Геометрія

3

2

Біологія

2

3

Хімія

2

2

Географія

1

1,5

Фізика

2

2

Інформатика

1

Технології(«Основи комп’ютерної графіки»)

1

Технології «Основи інформаційних технологій»

1

Технології(«Основи візуального програмування»)

1

Фізична культура

2

3

Основи здоров’я

0,5

0,5

Разом (без фіз. культури)

28,5+2*

29,5+3*

Варіативна складова

2

0

Гранично допустиме навчальне навантаження на одного учня

33

33

Всього (без урахування поділу класів на групи)

30,5+2

29,5+3

                        Директор  ліцею                                                  О.В. ГлуханюкРОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ

 ПЛАН ДЛЯ СТАРШОЇ ШКОЛИ

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

 

10

11

Інваріантна складова Українська мова навчання

Українська мова навчання

Профіль Фізико-математичний

Фізико-математичний

Кількість учнів по класах

30

33

Типовий навчальний план для загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню, затверджених наказом МОН України від 27.08.2010 р. № 834 зі змінами, внесеними наказом МОН України  від 29.05.2014 № 657

Додаток № 5

 Додаток № 5

Українська мова

1

1

Українська  література

2

2

Англійська  мова

3

3

Зарубіжна література

1

1

Історія України

1

1,5

Всесвітня історія

1

1

Людина і світ

0,5

Економіка

1

Правознавство

1

Художня культура

0,5

0,5

Алгебра

5

5

Геометрія

4

4

Астрономія

0,5

Біологія

1,5

1,5

Географія

1,5

Фізика

6

6

Хімія

1

1

Екологія

0,5

Технології:«Основи створення комп’ютерних презентацій»

0,5

«MS EXCEL у профільному навчанні»

0,5

«Основи баз даних»

0,5

«Основи веб-дизайну»

0,5

Інформатика

1

1

Фізична культура

2

2

Захист Вітчизни

1,5

1

Разом (без фіз. культури)

33+2*

33+2*

Варіативна складова

0

0

Гранично допустиме навчальне навантаження на одного учня

33

33

Всього (без урахування поділу класів на групи)

33+2

33+2

 

Директор ліцею                                              О.В. Глуханюк


 

                                                                                                                        Додаток № 1

 МЕРЕЖА КЛАСІВ

Краснолиманського ліцею

на

2015 – 2016 навчальний рік

 

Клас

8 клас

9 клас 10 клас

11 клас

Кількість класів

1

1 1

1

Кількість учнів

28

28 30

32

Із них переселенців

0

2 2

2

 Всього учнів – 118 учнів 

 Директор ліцею                     О.В. Глуханюк

Додаток № 2

 

Кадровий склад вчителів

Краснолиманського ліцею

Краснолиманської міської ради

Донецької області

які викладатимуть в 10 – 11 класах профільний предмет

№ з/п

Навчальний

заклад

Клас Профільнийпредмет ПІБ учителя Спеціальність за дипломом

Стаж

педагогічної роботи

Категорія

1

Краснолиманський ліцей 10 Фізика КондратьєвІгор Вячеславович Учитель фізики та математики 35 Вища кваліфікаційна категорія

2

Краснолиманський ліцей 10 Алгебра та геометрія ДанільченкоОльга Володимирівна Учитель математики і інформатики

8

Перша кваліфікаційна категорія

3

Краснолиманський ліцей 11 Фізика КондратьєвІгор Вячеславович Учитель фізики та математики 35

Вища кваліфікаційна категорія

4

Краснолиманський ліцей 11 Алгебра та геометрія КапшукТетяна Віталіївна Учитель математики 41

Вища кваліфікаційна категорія, педагогічне звання «старший учитель»

5

Краснолиманський ліцей

11 Алгебра та геометрія ГлуханюкОлена Вікторівна

Учитель математики та фізики

           25 Вища кваліфікаційна категорія, педагогічне звання «старший учитель»

 

 

Директор ліцею                                   О.В. Глуханюк