Витяг з річного плану роботи Лиманського ліцею на 2019-2020 навчальний рік

РОЗДІЛ 4.

РОБОТА З ПЕДАГОГАМИ ЛІЦЕЮ.

ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ.

ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ ЗАКОНІВ УКРАЇНИ

«ПРО ОСВІТУ», «ПРО ЗАГАЛЬНУ СЕРЕДНЮ ОСВІТУ»,

НАЦІОНАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ  РОЗВИТКУ ОСВІТИ В УКРАЇНІ НА 2012-2021 РОКИ, ПРОГРАМИ «ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ  БАЗОВОЇ ТА ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ ОСВІТИ», КОНЦЕПЦІЯ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ, КОНЦЕПЦІЇ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРИОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ 

Методична тема ліцею у 2019-2020  навчальному році:«Створення розвивального середовища для соціалізації успішної особистості учня та реалізація творчого потенціалу педагога»

Пріоритетні напрямкиметодичної роботи в  освітній системі ліцею:

– удосконалення змісту освітнього процесу з реалізації завдань Державних освітніх стандартів базової загальної середньої освіти;

– впровадження в практику роботи ліцею інноваційних технологій навчання і виховання, стимулювання ініціативи педагогів у науково-дослідницької діяльності спрямованої на оновлення, розвиток і модернізацію освітнього процесу на основі принципів державно-громадського управління;

– реалізація проектного підходу для вдосконалення системи науково-методичного, інформаційного забезпечення професійної компетентності педагогів ліцею;

– методичне супроводження реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, удосконалення системи сімейно-родинного виховання на основі регіональних традицій; 

– створення умов для навчання і розвитку обдарованої молоді, дітей з інтелектуальними та творчими здібностями, розвиток учнівського самоврядування;

– удосконалення соціально-психологічного супроводження системи освіти міста; 

– модернізація єдиного навчального контенту освітньої системи ліцею, впровадження сучасних форм та методів використання інформаційно-комунікативних технологій в освітньому процесі.

Цільова

настанова

п/п

Зміст Термін Відповідальні Аналіз та інформаційне

забезпечення

Відмітка про виконання
Організація методичної роботи      1. Затвердити склад методичної ради ліцею. Вересень 2019 Глуханюк О.В.

Давиденко О.І.

Наказ
2. Затвердити тематику методрад (1 раз у квартал): Вересень 2019 Глуханюк О.В.

Давиденко О.І.

 

 

2.1 *      Організація методичної роботи у ліцеї. Заходи щодо реалізації проблемної теми.

*      Організація проведення ліцейського етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад.

Вересень 2019 Давиденко О.І. Протоколи
2.2. *      Підготовка і затвердження атестаційних матеріалів. Жовтень  2019 Наказ

 

2.3. *      Про результативність участі учнів в міському турі учнівських олімпіад. Грудень 2019 Наказ

 

2.4. Результативність методичної роботи. Підсумки діагностики педпрацівників. Травень 2020 Наказ

 

3. Організувати видання методичних наказів:
3.1. Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами. Вересень 2019 Давиденко О.І. Наказ
3.2. Про атестацію педагогічних працівників. Вересень 2019 Давиденко О.І. Наказ
3.3 Про проведення  предметних декад та місячників:

 

Декада фізики, астрономії та інформатики

 

 

Декада української мови та літератури, зарубіжної літератури, мистецтва та історії

 

Декада іноземних мов

 

 

Декада математики

 

 

Декада біології, екології, хімії, географії

 

 

Тиждень правових знань

 

 

Листопад 2019

 

Січень 2020

 

Лютий 2020

 

Березень 2020

 

Квітень 2020

 

Грудень 2019

Давиденко О.І. Наказ
3.4

 

Про підсумки проведення І та ІІ туру Всеукраїнських учнівських олімпіад. Жовтень,

Грудень 2019

Давиденко О.І. Наказ
3.5

 

Про підсумки атестації вчителів та проведенню атестаційного періоду. Квітень 2020 Давиденко О.І.

 

Наказ
3.6. Про результативність роботи з обдарованими учнями. Травень

2020

Роменська С.В. Наказ
3.7. Про результативність інформатизації освітнього процесу в ліцеї Травень.

2020

Давиденко О.І. Наказ
3.8.  Про результативність методичної роботи з педагогічними працівниками в ліцеї Травень.

2019

Давиденко О.І. Наказ
4. Підготувати та провести оперативні методичні  наради вчителів:
4.1. Науково-методичний супровід цілісного процесу освіти. Рекомендації до викладання навчальних предметів у 2019-2020 навчальному році Вересень 2019 Давиденко О.І. Методичні рекомендації
4.2.

 

Про організацію та проведення ліцейського етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад. Форми роботи вчителів-предметників щодо підготовки учнів до олімпіад та конкурсів. Вересень 2019

 

Давиденко О.І.

 

Наказ
4.3. Методичні рекомендації до оформлення класних журналів. Серпень 2019 Давиденко О.І. Інструкція
4.4. Про результати ЗНО випускників ліцею у 2019. Проблеми в підготовці до ЗНО Серпень 2019 Глуханюк О.В. Наказ
4.5. Про атестацію педагогів у 2019-2020 н. р.

Актуалізація знань щодо Типового положення про атестацію педагогів. Підходи до атестації педагогів в ліцеї.

Вересень 2019 Давиденко О.І. Наказ, атестаційні матеріали
4.6. Підсумки участі учнів у ІІ (міському) турі Всеукраїнських учнівських олімпіад. Грудень 2019 Давиденко О.І. Наказ
4.7. Про закінчення навчального року, підготовку до ДПА. Лютий 2020 Давиденко О.І. Наказ
4.8. Ознайомлення з останніми документами Міністерства освіти і науки України про закінчення навчального року

Про поповнення сайту ліцею новинами методичної роботи в ліцеї.

Березень 2020 Давиденко О.І. Наказ, нормативна база
4.9. Результати атестації педагогів . Діагностика вчителів щодо якості методичної роботи в ліцеї. Квітень 2020 Давиденко О.І. Наказ
4.10. Результативність методичної роботи за рік. Травень 2020 Давиденко О.І. Наказ
4.11. Затвердити плани роботи ЛМО. Вересень 2019 Давиденко О.І. Наказ
Робота над проблемною темою ліцею:

 

 

1. Продовжити методичну роботу ліцею над методичною темою. Протягом року Давиденко О.І. Матеріали
2. Продовжити індивідуальну методичну роботу у напрямках: Протягом року Вчителі, кер.ЛМО Матеріали самоосвіти
2.1 Самостійний аналіз своєї педагогічної діяльності в органічному поєднанні з результатами навчальних досягнень учнів, як професійна компетентність педагогів. 1 раз у семестр Вчителі-предметники.

Адміністрація

Самоаналіз, індивідуальні

картки

2.2 Самоаналіз вивчення індивідуальної методичної проблеми для самоосвіти, перспективних планів самоосвіти. Березень 2020 Вчителі-предметники Картки, плани
2.3. Продовження роботи по поповненню кабінетів методичним та дидактичним матеріалом Протягом року Вчителі Огляд кабінетів
2.4. Впровадження інноваційних технологій в педагогічну діяльність. Протягом року Вчителі Методичні та дидактичні розробки
3. Підготувати і провести педагогічні ради:
3.1. Аналіз роботи педколективу за 2018-2019 н.р. та задачі на 2019-2020 н.р. Серпень

2019р.

Глуханюк О.В.

 

Матеріали педради
3.2. «Школа компетентностей – шлях до гармонійного особистісного розвитку дитини в умовах нової української школи» Листопад

2019р.

Глуханюк О.В.

Давиденко О.І.

3.3 «Про майстерність класного керівника: його творча ініціатива, вдосконалення методів, форм роботи з учнями» Січень

2020р.

Глуханюк О.В.

Роменська С.В.

 

3.4 Про створення атестаційних комісії для проведення ДПА в 9 класі.

Про визначення предмета за вибором для складання ДПА в 9 класі.

Квітень

2020р.

Глуханюк О.В.
3.5. Про переведення учнів до 9 та 11 класів.

Про нагородження Похвальними грамотами та Похвальними листами.

Про визначення претендентів на нагородження медалями.

Травень 2020 Глуханюк О.В.
4. Підготувати і провести семінари: Матеріали семінарів
4.1 Семінар «Психолого – педагогічний супровід дітей з типовим рівнем розвитку та особливими освітніми потребами. Адаптація та самореалізація таких дітей у класі. Пріоритетні завдання педагогічного колективу». Вересень

2019

Давиденко О.І.
4.2 Семінар «Використання технології диференційованого навчання на уроках у старшій школі. Зміст і методика диференційованого навчання» Жовтень 2019р. Давиденко О.І.
4.3 Семінар «Сучасні освітні технології та методи їх використання в освітньому процесі» Листопад

2019р.

Роменська С.В.

 

4.4 Эдьютейнмент «Психологічний клімат у колективі» Грудень

2019р.

Давиденко О.І.

Мартиненко З.М.

4.6 Круглий стіл «Сучасні прийоми педтехніки на уроках: знахідки колег» Січень 2020р. Давиденко О.І.
4.7 Брифінг «Основні групи компетентностей учнів. Можливості навчальних предметів щодо їх формування». Березень

2020

Давиденко О.І.

Керівники ЛМО

Панорама методичних знахідок вчителів ліцею Квітень 2020 Давиденко О.І.
Вивчення передового педагогічного досвіду 1. Продовжити поновлення перспективного педагогічного досвіду вчителів. Протягом року Давиденко О.І. Бібліотека матеріалів
2. Узагальнити досвід вчителів:

–         вчителів, які атестуються (за потребою)

–         учасників професійних конкурсів

 

До березня

2020

Давиденко О.І. матеріали досвіду
3. Ознайомлення з передовим педагогічним досвідом з проблемної теми  ліцею через роботу ЛМО. Протягом року Керівники ЛМО Матеріали досвідів  

 

Підвищення  творчої  діяльності    вчителів 1. Провести огляд навчальних кабінетів. Протягом атестації Волкова Ю.В. Матеріали атестації
2. Забезпечити участь педагогів ліцею у  міських конкурсах, виставках. За планом Адміністрація Матеріали  педагогіч.

досвіду

3. Видати методичні бюлетені до методичних семінарів і педрад. За планом Кер.ЛМО

 

Метод. бюлетень
4. Продовжити роботу щодо пропаганди педагогічного досвіду педагогів ліцею через друковані та віртуальні видання Керівники ЛМО Каталог-список
Забезпечення підвищення кваліфікації вчителів,    спрямованості атестації на удосконалення    педагогічної майстерності педагогів 1. Скорегувати план курсової підготовки вчителів, сприяти забезпеченню своєчасного її проходження. Вересень, грудень 2019р. Давиденко О.І.

 

План,

накази

2. Скоригувати перспективний план атестації педагогічних працівників, забезпечити своєчасне її проходження Вересень

2019р.

Давиденко О.І. План, наказ
3. Затвердити склад атестаційної комісії та графік атестації. Вересень-жовтень 2019 Глуханюк О.В. Наказ
4. Організувати й забезпечити якісне проведення атестаційного періоду та атестації вчителів. Протягом року Глуханюк О.В.  План, графік атестації,
5. Забезпечити методичний  та психологічний супровід педагогічної атестації педагогів ліцею. Протягом атестації Давиденко О.І.

Мартиненко З.М.

Матеріали діагностик
6. Провести творчий звіт вчителів, що атестуються, з використанням  комп’ютерних  портфоліо. Березень

2020р.

Давиденко О.І. Матеріали
7. Забезпечити участь педагогів у роботі міських предметних методичних структурах. Протягом року Адміністрація Наказ
8. Забезпечити участь педагогічних працівників ліцею у постійно діючих семінарах, конкурсах, наукових конференціях присвячених проблемам сучасної педагогіки та психології у системі районних, міських, обласних методичних служб. Згідно наказівта планів роботи Адміністрація Наказ
4. Підготувати і провести наради при директорові:
4.1 1. Про стан харчування учнів.

2. Про стан ведення журналів інструктажів з техніки безпеки.

3. Про готовність ліцею до осінньо-зимового періоду. Стан протипожежної, каналізаційної, опалювальної систем, покрівлі, утеплення приміщень.

4. Про атестацію педагогічних працівників.

Вересень 2019р. Глуханюк О.В. Протокол наради
4.2 1. Про дотримання санітарно-гігієнічних норм в організації освітнього процесу.

2. Про дотримання вимог з ведення класних журналів.

3. Про відвідування учнями навчальних занять.

4. Про стан харчування в ліцеї

Жовтень 2019р. Глуханюк О.В. Протокол наради
4.3 1. Про роботу з учнями, які потребують психологічної підтримки. Виявлення, попередження і розгляд випадків насильства та жорстокого поводження з дітьми.

2. Про охоплення учнів позашкільною освітою.

3.Про забезпеченнясоціально-психологічногосупроводуучасниківнавчально-виховногопроцесу.

4.Про вивчення роботи молодих та новопризначених педагогічних працівників

5. Про відвідування учнями навчальних занять.

6. Про контроль за роботою веб-сайту ліцею.

7. Про стан національно-патріотичної роботи в ліцеї.

Грудень 2019р. Глуханюк О.В. Протокол наради
4.4 1. Про стан харчування дітей.

2. Про контроль за організацією освітнього процесу в 11-х класах.

3. Про моніторинг участі учнів  ліцею  у Всеукраїнських учнівських олімпіадах із базових дисциплін

4.Про стан ведення шкільної документації.

5. Про відвідування учнями ліцею.

6. Про участь вчителів у заходах ліцейського, міського, обласного рівня.

Лютий 2020р. Глуханюк О.В. Протокол наради
4.5

 

1. Про проведення дня ЦЗ в ліцеї.

2. Про  стан ведення шкільної документації.

3. Про проведення анкетування щодо річного планування на 2020-2021навчальнийрік.

4. Про аналіз відвідування ліцею учнями.

5. Про організацію роботи з благоустрою території ліцею.

Березень 2020р. Глуханюк О.В. Протокол наради

 

 

 

УКРАЇНА

Лиманськаміська рада

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, МОЛОДІ  ТА  СПОРТУ

Лиманський ліцей

НАКАЗ

від 25 жовтня  2019 року                                                                        № 146

 

Про організацію методичної роботи

з педагогічними працівниками

ліцею на 2019-2020 навчальний  рік

 

З метою продовження методичної роботи з педагогічними кадрами ліцею у 2019-2020 н.р., підвищення рівня освітньої роботи, здійснення ґрунтовного аналізу діяльності педагогічного колективу в цілому й окремих учителів, забезпечення їх готовності до опрацювання проблемних питань педагогічної діяльності та на виконання наказу управління освіти, молоді та спорту Лиманської міської ради ради від 25 жовтня 2019 року № 564 «Про організацію методичної роботи з керівними та педагогічними працівниками на 2019-2020 навчальний рік»

 

Н А К А З У Ю:

 

1.У 2019-2020 н.р. працювати відповідно до методичної теми «Створення розвивального середовища для соціалізації успішної особистості учня та реалізація творчого потенціалу педагога».

  1. Затвердити науково-методичну раду («Управлінську експертизу») ліцею у складі:

–  Давиденко О.І. – заступник директора з навчально-виховної роботи, голова НМР;

– Роменська С.В. – заступник директора з навчально-виховної роботи, заступник голови НМР;

–  Данільченко О.В. – учитель математики першої кваліфікаційної категорії, керівник ліцейського МО природничих дисциплін, секретар НМР.

Члени ради:

– Галайтата В.В. – керівник ліцейського МО вчителів гуманітарних дисциплін, – учитель української мови та літератури  вищої кваліфікаційної категорії;

–  Заруднєв А.М. –  учитель інформатики вищої кваліфікаційної категорії;

– Кондратьєв І..В. – учитель фізики  вищої кваліфікаційної категорії.

2.1. У рамках роботи над методичною проблемою продовжити  діяльність таких методичних структур:

2.1.1.) МО педагогів:

вчителів природничих наук (математики, фізики, інформатики, астрономії, економіки, біології, хімії, географії, фізичної культури, основ здоров′я) –  керівник Данільченко О.В.,

заходи:

Засідання 1: «Про підсумки роботи вчителів природничо-математичного циклу за 2018-2019н.р. та перспективи діяльності на 2019-2020н.р.» (ІМН) – 29.08.2019р.;

Засідання 2: «Ефективність роботи вчителів природничо-математичного циклу для забезпечення соціалізації особистості в громадському суспільстві» – 20.09.2019р.(круглий стіл);

 – Засідання 3: «Становлення особистості учня – важливий компонент уроків природничо-математичного циклу»-10.01.2020р.  (педагогічні обговорення);

Засідання 4: «Проблема розвитку творчості вчителів та учнів в умовах соціалізації особистості» (педагогічна майстерня)- 24.03.2020р.;

Засідання 5: «Робота учителя в новій українській школі» (інформаційна скринька) – 15.05.2020р.

вчителів суспільно-гуманітарних дисциплін (українська мова та література, англійська мова, зарубіжна література, історія) – керівник  Галайтата В.В.

заходи:

Засідання 1:«Науково-методичний супровід освітнього процесу» -28.08.2019р.;

Засідання 2:«Активізація навчально-пізнавальної діяльності здобувачів освіти як засіб підвищення ефективності освітнього процесу» -21.10.2019р.;

– Засідання 3:«Нові методики та підходи в організації позакласної роботи з метою підвищення інтересу учнів до поглиблення знань з предметів суспільно-гуманітарного циклу» – 16.12.2019р.;

Засідання 4:«Інтелектуально-творчий розвиток здобувачів освіти засобами інноваційних технологій в системі компетентнісно орієнтованого навчання»

– 21.02.2020р.;

Засідання 5:«Фахова майстерність учителя як один із компонентів підвищення якості знань учнів» – 22.04.2020р.

– Клубу творчих класних керівників – керівник Роменська С.В.

заходи:

– Засідання. ІМН: «Організація роботи методичного об’єднання класних керівників. Визначення завдань для роботи у поточному начальному році» -04.09.2019р.;

Засідання 2.Круглий стіл: «Особливості роботи класного керівника з правового виховання учнів» -21.11.2019р.;

Засідання 3. Ділова гра:«Педагогічне спілкування як взаємодія між вихователем та учнем» – 26.02.2020р.;

Засідання 4: «Підбиття підсумків роботи за 2019/2020 навчальний рік» -14.05.2020р..

На основі аналізу результатів методичної роботи минулого року  та  діагностування педагогів затвердити таку мережу  методичних заходів:

  1. Провести:

3.1.  педагогічні ради:

– «Аналіз роботи педколективу за 2018-2019 н.р. та задачі на 2019-2020 н.р.» -серпень 2019р.;

– «Школа компетентностей – шлях до гармонійного особистісного розвитку дитини в умовах нової української школи» – листопад 2019р.;

– «Про майстерність класного керівника: його творча ініціатива, вдосконалення методів, форм роботи з учнями» – січень 2020р.;

– «Про створення атестаційних комісії для проведення ДПА в 9 класі.

Про визначення предмета за вибором для складання ДПА в 9 класі» – квітень 2020р.;

– «Про переведення учнів до 9 та 11 класів.Про нагородження Похвальними грамотами та Похвальними листами.Про визначення претендентів на нагородження медалями» – травень 2020р..

3.2. Семінар «Психолого – педагогічний супровід дітей з типовим рівнем розвитку та особливими освітніми потребами. Адаптація та самореалізація таких дітей у класі. Пріоритетні завдання педагогічного колективу» (вересень 2019р.) (відповідальні: Мартиненко З.М., Давиденко О.І.).

3.3.Предметно-методичні тижні (відповідальні: вчителі – предметники, Давиденко О.І.):

– фізичної культури (вересень 2019р.);

– англійської мови (листопад 2019р.);

– біології (грудень 2019р.);

– зарубіжної літератури (січень 2020р.);

– української мови та літератури (лютий 2020р.);

– інформатики (лютий 2020р.);

– фізики (квітень 2020р.);

– математики ( березень 2020р.).

3.4.Мікродослідження «Творчий потенціал педагогічного колективу ліцею» (вересень 2019р.), (відповідальна Давиденко О.І.).

3.5. Семінар «Використання технології диференційованого навчання на уроках у старшій школі. Зміст і методика диференційованого навчання» (жовтень 2019р.), (відповідальні:  Давиденко О.І., вчителі – предметники).

  1. 6. Семінар «Сучасні освітні технології та методи їх використання в освітньому процесі» (листопад 2019р.), (відповідальні: Давиденко О.І.,

вчителі – предметники).

3.7. Эдьютейнмент «Психологічний клімат у колективі» (грудень 2019р.), (відповідальні: Мартиненко З.М., Давиденко О.І.).

3.8. Круглий стіл «Сучасні прийоми педтехніки на уроках: знахідки колег» (січень 2020р.), (відповідальні: Давиденко О.І., вчителі-предметники).

3.9. Брифінг «Основні групи компетентностей учнів. Можливості навчальних предметів щодо їх формування»(березень 202р.), (відповідальні: Давиденко О.І., вчителі-предметники).

3.10. Щомісяця випускати методичний бюлетень (відповідальна Давиденко О.І.).

  1. Основною індивідуальною формою підвищення професійної майстерності педагогів вважати самоосвіту.
  2. Учителям-предметникам брати участь в міських методичних заходах:

5.1. Учитель математики Данільченко О.В. – керівник КП для учнів щодо підготовки до ЗНО на базі ліцею.

5.2. Давиденко О.І. – член міської експертної комісії по призначенню стипендіатів управління освіти.

5.3. Учитель математики Капшук Т.В.- керівник консультпункту щодо  підготовки учнів  до ЗНО.

5.4.Роменська С.В. – член ради міського методичного центру, керівник ТГ з розробки навчального Е- контенту з зарубіжної літератури.

5.5. Глуханюк О.В.- член міської атестаційної комісії, керівник міського ММО учителів математики.

5.6. Галайтата В.В. – керівник міської дидактичної майстерні для спеціалістів та молодих вчителів.

5.7. Проведення ПДС для директорів закладів освіти на базі ліцею «Модернізація управління освітою» (лютий 2020р.).

  1. Заступнику директора ліцею з НВР Давиденко О.І.:

6.1. Створити необхідні умови для роботи методичних підрозділів, систематично надавати допомогу їх керівникам.

6.2. Постійно дбати про поліпшення методичного забезпечення викладання навчальних предметів. Удосконалювати методичний кабінет як центр творчості та самоосвіти педагогічних кадрів (відповідальна  Давиденко О.І.).

  1. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора з навчально-виховної роботи Давиденко О.І.

 

Директор ліцею                                                                            О.В.Глуханюк