Умови доступності

для осіб з особливими освітніми потребами

У Лиманському ліцеї не у повній мірі забезпечений безперешкодний доступ до приміщення освітнього закладу для осіб з особливими освітніми потребами. Пандуси відсутні. Інклюзивних класів нема, у зв’язку з відсутністю потреби.

На першому поверсі розміщені: 1 навчальний кабінет (математика-1), бібліотека, їдальня, гардероб, санвузли, кабінети директора, практичного психолога та заступників директора. На другому поверсі знаходяться 8 навчальних кабінетів та актова зала. Усі основні приміщення закладу мають природне освітлення. Стіни оздоблені у світлі кольори; меблі, парти – бежевого або кольору натурального дерева; класні дошки темно-зеленого кольору, стелі – білі, віконні рами – білі (20%), пластикові (80%), двері кольору дерева. Розташування меблів і обладнання, декоративних рослин сприяє максимальному використанню денного світла і рівномірному освітленню приміщень. З вересня по травень у приміщеннях рівень освітлення підвищується за допомогою штучного освітлення. У закладі дотримується повітряний – тепловий режим.

Приміщення обладнані системами централізованого опалення та вентиляції, що забезпечують сприятливі мікрокліматичні умови внутрішнього середовища. Чистота повітря у освітньому закладі забезпечується регулярністю вологого прибирання, використанням всіх видів провітрювання (наскрізне, кутове, однобічне). Навчальні меблі класних кімнат відповідають віковим особливостям дітей, враховується специфіка освітнього процесу. Ліцейська та території, яка знаходиться навколо ліцею підтримуються в належному стані: регулярно проводиться огляд території закладу та будівель.

Територія, будівлі, приміщення належно художньо-естетично оформлені.

 

ВИТЯГ ІЗ ЗАКОНУ ПРО ПОВНУ, ЗАГАЛЬНУ СЕРЕДНЮ ОСВІТУ

(введений в дію 18.03.2020р.)

Стаття 26. Інклюзивне навчання

  1. Заклади загальної середньої освіти на підставі письмових звернень батьків дітей з особливими освітніми потребами утворюють інклюзивні та/або спеціальні класи у порядку, визначеному законодавством.

Для учнів з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних та спеціальних класах закладів загальної середньої освіти, на підставі письмового звернення їхніх батьків утворюються інклюзивні та/або спеціальні групи подовженого дня.

  1. Організація інклюзивного навчання у закладах загальної середньої освіти здійснюється у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.
  2. Потреба учня з особливими освітніми потребами в індивідуальній програмі розвитку, індивідуальному навчальному плані визначається згідно з висновком інклюзивно-ресурсного центру про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини з урахуванням Міжнародної класифікації функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я дітей і підлітків.
  3. Відповідно до індивідуальних особливостей освітньої діяльності для кожного учня з особливими освітніми потребами, який навчається в інклюзивному класі, у порядку, визначеному законодавством, складаються індивідуальна програма розвитку та індивідуальний навчальний план (за потреби).
  4. Індивідуальна програма розвитку визначає перелік необхідних дитині психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг, що надаються індивідуально та/або в груповій формі.
  5. Особистісно орієнтоване спрямування освітнього процесу для учня з особливими освітніми потребами забезпечує асистент вчителя.
  6. В освітньому процесі соціальні потреби учнів з особливими освітніми потребами забезпечуються асистентом учня – соціальним робітником, одним із батьків учня або уповноваженою ними особою.

Асистент учня допускається до участі в освітньому процесі для виконання його функцій виключно за умови проходження спеціальної підготовки, що підтверджується відповідним документом. Умови допуску асистента учня до освітнього процесу для виконання його функцій та вимоги до нього визначаються центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

Рішення про допуск асистента учня до участі в освітньому процесі приймає керівник закладу освіти на основі укладення відповідного договору між закладом освіти та асистентом учня за згодою батьків.

  1. Для організації процесу навчання учнів з особливими освітніми потребами у закладі, що забезпечує здобуття повної загальної середньої освіти, облаштовуються ресурсні кімнати та медіатеки за рахунок коштів державного та/або місцевих бюджетів, а також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.
  2. Оскарження рішень, пов’язаних з реалізацією індивідуальної освітньої траєкторії в закладі освіти, індивідуального навчального плану та індивідуальної програми розвитку, здійснюється шляхом подання відповідної скарги до керівника, засновника закладу освіти чи уповноваженого ним органу відповідно до вимог Закону України“Про звернення громадян” та/або в інший спосіб, визначений законодавством.

Скачать (PDF, 1.21MB)