На виконання річного плану роботи ліцею на 2020-2021 навчальний рік, з метою аналізу стану виховної роботи з питань впровадження інноваційних технологій у виховній роботі,   визначення шляхів підвищення якості виховної роботи закладу освіти; сприяння вихованню в учнів духовно-моральних рис, громадянських та патріотичних якостей у ліцеї  25.03 було проведено педагогічну раду з теми: “Створення виховного простору ліцею як необхідної складової всебічного розвитку учнів на основі інноваційної діяльності педагогічного колективу”. 

Заступника директора з НВР Роменська С.В. виступила з доповіддю з теми: «Виховання дітей та учнівської молоді в умовах нових стандартів освіти». А також провела експрес-дайджест за матеріалами обласного інструктивно-методичного матеріалу «Організація виховної роботи в 2021 році: ключові вектори розвитку».

Із співдоповідями з актуальних питань виховної системи роботи закладу виступали наступні педагоги:

1.«Моніторингові дослідження якості виховання в ліцеї як умова його оптимізації» (практичний психолог Мартиненко З.М.)

2.«Патріотизм як основа сучасного виховання дітей та учнівської молоді.» кл.кер. 11-Б класу Галайтата В.В.

3. «Інтерактивні технології виховання — ефективний шлях до досягнення результативності виховного процесу». кл.кер. 9-А класу Зуєва Д.Д.

4.«Сучасні підходи до виховання у старшій школі». Кл. кер. 9-Б класу Заруднєв А.М.

Педагогічна рада ухвалила:

  1. Доповідь про виховання дітей та учнівської молоді в умовах нових стандартів освіти взяти до відома.
  2. Продовжити роботу над реалізацією Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2025 року, Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, концепції «Нової української школи», інших нормативно-правових документів, що регулюють діяльність в освітній галузі.
  3. Посилити національно-патріотичне виховання дітей, урізноманітнити його форми і методи, активно залучаючи до цього органи учнівського самоврядування та громадські організації.
  4. Активізувати співпрацю педагогічного колективу з органами учнівського та батьківського самоврядування щодо формування в дітей та молоді духовності, моральної культури, толерантної поведінки, уміння жити в громадянському суспільстві.
  5. Забезпечувати використання сучасних форм учнівської діяльності, інноваційні підходи (проєктну діяльність, дебати, сократівські бесіди, дискусії, благодійні акції, волонтерську та просвітницьку діяльність), залучати до роботи в тематичних учнівських проєктах.